Trade in Services Agreement

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En aktivist fra partiet Rødt under en aksjon mot TISA i Oslo 2015.

Trade in Services Agreement (TiSA), ofte omtalt som Tisa eller TISA, er en foreslått internasjonal frihandelsavtale. Avtalens formål er liberalisering av den globale handelen innenfor servicenæringer, og inkluderer bankvesen, helsetjenester og transport. Avtalen omfatter 23 parter, inkludert Norge, EU og USA.

Wikileaks har i en serie av publikasjoner utgitt dokumenter som beskriver detaljer knyttet til avtalen. De første hemmeligstemplede dokumentene knyttet til avtalen ble publisert i juni, 2014. Dokumentene gir innsyn i hvordan avtalen pålegger offentlige myndigheter å likestille utenlandske tilbydere av offentlige tjenester med eksisterende nasjonale aktører.

Deltakerland vil ikke ha muligheten til å diskriminere mot aktører basert på nasjonalitet, noe som gjør det mulig for internasjonale selskaper å innta eierskap og drift av offentlige tjenester dersom eksisterende løsninger er mer kostbare.