Torsjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Torsjon

Torsjon er i mekanikken vridning eller dreining av et legeme som utsettes for dreiemoment eller torsjonsmoment. Dreiemomentet måles i Nm (Newtonmeter), der lengden og kraften står vinkelrett på hverandre. For massive staver med sirkulært tverrsnitt eller surkulære rør er torsjonen:

der

  • er den maksimale skjærkraft i overflaten.
  • JT er torsjonskonstanten i tverrsnittet.

Ved vridning vil en rett linje på stavens overflate parallell med aksen bli deformert til en skruelinje.