Topartisystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et topartisystem er et system med to dominerende partier. I henhold til Duvergers lov vil et topartisystem ofte oppstå i systemer med flertallsvalg. Tradisjonelt har topartisystemer vært preget av større polarisering enn i flerpartisystemer, samtidig som begge partiene vil ha interesse av å opprettholde systemet. Et topartisystem behøver ikke forhindre fremveksten av nye partier, men for at et nytt parti skal kunne få makt i et topartisystem, må det i lengden overta plassen til et annet parti i dette systemet. Fordeler ved et slikt system kan være at partier alene blir styringsdyktige etter et valg da de alene kan danne majoritet i et parlament. Dette til forskjell fra et flerpartisystem der ingen partier nødvendigvis får flertall alene og dermed må danne koalisjonsregjering for å kunne være styringsdyktig og representere et flertall av velgerne. Ulemper ved et topartisystem kan være at nye partier ikke får tilgang, jamfør Duvergers lov, og dermed ikke nye ideer og politiske motiver.