Tonedøvhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tonedøvhet er manglende evne til å skille mellom forskjellige toner. En som er tonedøv har problemer med å gjengi en tone rett etter å ha hørt denne. Tilsvarende er det vanskelig å synge to eller flere toner med forhåndsbestemte intervall. Tonedøve kan også ha problemer med å holde rytmen, samt i det hele tatt å gjenkjenne eller skille sanger fra hverandre.

Det kan være vanskelig å diagnostisere tonedøvhet, da manglende musikalsk evne også kan komme av dårlig musikalsk trening og utdanning. Svært få mennesker er faktisk tonedøve: de aller fleste som regnes som "tonedøve" kan trene opp egenskapene med riktig hjelp. Det spekuleres om klinisk tonedøvhet kan skyldes hjernefeil eller hjerneskader.

Det diametralt motsatte av tonedøvhet er absolutt gehør. Mellom disse ligger relativt gehør som er det de fleste mennesker har.