Hopp til innhold

Toltekere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mellom-Amerika med viktige toltekiske bosettinger. Toltekiske kjerneområde (svart), toltekiske enklaver utenfor kjerneområdet (hvitt), andre steder kulturelt tilknyttet toltekerne (rødt). Stjerne markerer de viktigste områdene for råstoff som ble brukt på denne tiden
Søyler som forestiller toltekiske krigere i Tula

Toltekerne var et eldgammelt indiansk folk, som dominerte mye av det sentrale Mexico mellom det 10. og 12. århundre e.Kr. Deres språk, nahuatl, ble også talt av aztekerne.

Som et militaristisk folk, kan de ha plyndret byen Teotihuacan (ca. 750). Toltekerne sammensmeltet de mange småstatene i det sentrale Mexico, til et rike regjert fra deres hovedstad, Tulum (også kjent som Tolán), nå Tula de Allende. De var dyktige tempelbyggere. Deres innflytelse spredte seg over mye av Mesoamerika i den postklassiske epoken. Toltekisk innflytelse på maya-sivilisasjonen i Yucatán er betydelig og særlig tydelig i byen Chichen Itzá.

Toltekerne (eller, som noen sier, en fiktiv utgave av dem) er blitt gjort berømte i de siste årtier av forfatteren Carlos Castaneda. Don Miguel Ruiz er en meksikansk forfatter og nagual (toltekisk begrep sammenlignbart med sjaman) som påstår seg å være i tradisjonslinjen Kuāwhoselotr (Ørnens krigere) som strekker seg tilbake til Aztekerne, i det minste, hvor de skal ha utgjort den ene av to ledende krigerordener. Don Miguel Ruiz er fra landsbygda i Mexico og påstår seg være i en fortsatt toltekertradisjon. På hjemmesidene til Don Miguel Ruiz står det at hans foreldre Don Jose og Doña Sarita, såvel som hans bestefar, Don Leonardo, hadde sett for seg at han ville videreføre Toltekertradisjonen. I stedet ble Don Miguel Ruiz kirurg. I flere år praktiserte han som lege, hvor han utviklet en erkjennelse for den fysiske kroppens sammenvevdhet med sinnet. Han kom ut for en alvorlig ulykke og hadde en sterk ut av kroppen opplevelse hvor han fikk opplevelsen av å være ren oppfattelse uinnskrenket av den fysiske kroppen. Dette førte ham tilbake til sin mor, en praktiserende nagual, og tok opp treningen for å bli en toltekersjaman. Hans begrepsapparat er tydelig i slekt med Carlos Castaneda sitt.