Tingsrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For det første nivået i domstolssystemet i Norge, se Tingrett.

Tingsrett er et juridisk felt om rettsreglene om "ting", dvs. fast eiendom, løsøre, aksjer, verdipapirer og immaterielle rettigheter. Tingsretten regnes gjerne som en del av formueretten, som i tillegg omfatter obligasjonsretten. Blant de temaene som faller inn under betegnelsen tingsrett, er eiendomsretten, panteretten, forholdet mellom parter i et sameie eller servituttforhold, hevdsreglene, reglene om tomtefeste samt nabolovgivning. De rent kontraktsmessige spørsmål faller utenfor tingsretten. Reglene om forholdet mellom partene i avtaler vedrørende ting hører hjemme i obligasjonsretten.

I tingsretten skilles det mellom statisk tingsrett og dynamisk tingsrett. Statisk tingsrett tar for seg de reglene som gjelder for rettigheter som allerede er etablert. Den dynamiske tingsretten behandler reglene som gjelder for rettsforholdene i overgangsfasen, dvs. der de endrer seg ved at rettigheter stiftes og opphører, samt hvordan rettighetene går over fra en person til en annen.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata