Teknobabbel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Teknobabbel (fra engelsk technobabble, sammensatt av technology, «teknikk», og babble, «babbel») er språk som er så fullt av tekniske uttrykk og sjargong at det er uforståelig for dem som ikke kjenner ordene som brukes.

I informasjonsteknologi og andre spesialiserte områder betyr teknobabbel at man benytter seg av tekniske eller insider-uttrykk, som ikke har noen mening for de uinnvidde. Teknobabbel kan deles inn i

  1. tekniske uttrykk som er formelt veldefinerte innenfor fagspråk, som kan omhandle nye overføringsteknologier eller computerkommunikasjonsprotokoller, spesielt i deres forkortede utgave som akronymer,
  2. uttrykk brukt i markedsføringsøyemed, der fagtermer blir gitt et nytt betydningsinnhold (for eksempel industrial strength), og
  3. uformell dagligtale, eller sjargong (der ordet teknobabbel selv antagelig hører hjemme).

Selv om teknobabbel primært henspiller på en ordbruk som ikke oppmuntrer til forståelse og innsikt, benyttes dette språket ikke alltid i dets negative betydning, men ofte også for å si at «her har du en del tekniske opplysninger som er uttrykt på fagspråk».

Ord som betyr nesten det samme er de engelske slangordene teknospeak og geekspeak.