Hopp til innhold

Tørke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tørke. Sonora-ørkenen i Mexico.

Tørke er en utvidet periode hvor tilgangen av vann faller under de statistiske behovene for en region. Tørke er ikke et rent fysisk fenomen, men i stedet et samspill mellom naturlig tilgang på vann og menneskelige behov for vann.

Den presise definisjonen av tørke er blitt vanskeliggjort av politiske forhold, men der er vanligvis tre typer forhold som blir henvist til som tørke.

  • Meteorologisk tørke oppstår når det er en forlenget periode med nedbør under gjennomsnittet.
  • Agrikulturell tørke oppstår når der er for lite fuktighet for gjennomsnittlige avlinger. Denne tilstanden kan oppstå selv i tider med gjennomsnittlig nedbør på grunn av jordforhold eller agrikulturelle teknikker.
  • Hydrologisk tørke oppstår når vannreservene som er tilgjengelig i kildene som innsjøer og reservoarer faller under statistisk gjennomsnitt. Denne situasjonen kan oppstå selv i tider med gjennomsnittlig (eller over gjennomsnitt) nedbør, når økt brukt av vann minsker reservene.

Når ordet «tørke» blir brukt i det vanlige, er vanligvis den tenkte definisjonen den meteorologiske tørken. Men når ordet brukes av byplanleggere, er det ofte hydrologisk tørke.