Stormufti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Stormufti er en tittel som benyttes om den mufti som er den høyeste embedsbærer innen det religiøse rettsvesen i et sunni muslimsk land.

Stormuftien kan gi rettsbelæringer og edikter, fatwa, som fortolker islamsk lov. Dette skjer gjerne etter henvendelse fra privatpersoner i egne rettsanliggender, men kan også gis for å assistere dommere i enkeltsaker eller i saker av generisk samme karakter. Stormuftiens fataawa (flertall av fatwa) er ikke bindende eller presendensdannende for borgerlige lover vedrørende ekteskap, skilsmisse eller arv. Som regel er stormuftiens anbefalinger heller ikke bindende innen kriminalretten.

I Det ottomanske rike var stormuftien en statlig embedsmann, og den høyeste av stormuftiene var i Istanbul. Britene videreførte stormuftiembedet i noen av de muslimske områder som kom under deres kontroll etter første verdenskrig, og blant dem var det stormuftien av Jerusalem som ble tillagt den største politiske vekt.

Autoritetsdata