Statssekretær

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Statssekretær er tittelen på en politisk stilling i en rekke land. I bl.a. Norge, Sverige og Tyskland betegner statssekretær i dag en politisk stilling under statsråd eller minister, som fungerer som en slags viseminister men uten formelt å være medlem av regjeringen. I andre land kan tittelen statssekretær ha andre betydninger, og bl.a. betegne et regjeringsmedlem.

Norge[rediger | rediger kilde]

1814–1925

Da prins Christian Frederik 2. mars 1814 oppnevnte et regjeringsråd, ble det det opprettet et embete som sekretær for rådet. Innehaveren fikk tittel regjeringssekretær. Grunnloven av 17. mai 1814 fastsatte at kongens råd skulle hete «Statsrådet», og sekretærembetet fikk nå betegnelsen statssekretær. Statssekretærens stab fikk betegnelsen Statssekretariatet. Det fikk ved kgl. res. 16.10.1925 nytt navn Statsrådsekretariatet.

Under unionen med Sverige 1814-1905 hadde Statssekretariatet i Christiania/Kristiania også en avdeling ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Innehaveren av dette ble det meste av tida betegnet som ekspedisjonssekretær, men hadde fra 1822 til 1841 tittelen statssekretær.

I 1926 ble statssekretærens tittel endret til statsrådssekretær, og sekretariatets navn til Statsrådssekretariatet. Tittelen statssekretær hadde dermed ikke vært benyttet på tyve år da den i 1947 ble tatt i bruk om den nye politiske stillingen statssekretær.

Moderne bruk av tittelen

Utdypende artikkel: Statssekretær (Norge)

Dagens bruk av tittelen statssekretær i Norge ble gradvis innført fra 1947. Statssekretæren er rangert nest etter statsråden i vedkommende departement, og fungerer i realiteten som visestatsråd i det daglige arbeidet når det gjelder behandling av politiske saker. Ofte vil statsråden og en eller flere statssekretærer seg imellom dele de områdene departementet har ansvar for, og statssekretæren vil kunne uttale seg offentlig om politiske saker, men statsråden er politisk ansvarlig for alt.

En statssekretær har ingen formell rolle som del av regjeringen, møter aldri i Statsrådet på Slottet og fungerer aldri som formell vikar i statsrådens fravær. Dersom en statsråd er forhindret fra å skjøtte embedet på grunn av fravær eller inhabilitet, oppnevnes det blant de andre statsrådene en vikar (ved fravær) eller en sette-statsråd (ved inhabilitet).

Tyskland[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Statssekretær (Tyskland)

I Tyskland brukes på forbundsplan tittelen statssekretær på omtrent samme måte som i Norge, Sverige og Slovakia. Det sondres imidlertid mellom statssekretærer som er embetsmenn (tysk: Beamtete Staatssekretäre) og de politisk utnevnte parlamentariske statssekretærer (tysk: Parlamentarische Staatssekretäre). I noen tilfeller blir en statssekretær gitt tittelen statsminister (tysk: Staatsminister), for å gi posisjonen ytterligere vekt. En slik statsminister har imidlertid lavere rang enn en forbundsminister, og er dermed sammenlignbar med den britiske stillingen minister of state.

Engelsktalende land[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Statssekretær (Storbritannia)

I mange engelsktalende land er secretary of state tittelen til en minister som leder et departement eller ministerium, mens det i USA er tittelen til utenriksministeren. Den stillingen som ligner mest på den norske statssekretærstillingen i Storbritannia er betegnet parliamentary under-secretary of state.

Den skandinaviske og tyske tittelen statssekretær kan på engelsk rent språklig oversettes som secretary of state eller state secretary, men blir ofte oversatt med den britiske betegnelsen under-secretary of state for å unngå forveksling med andre betydninger av secretary of state.

Vatikanstaten[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Statssekretær (Vatikanstaten)

I Vatikanstaten er Segretario di Stato et embete som tilsvarer statsminister.