Statssekretær

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Statssekretær er en politisk stilling i en rekke land, bl.a. Norge, Sverige og Tyskland. I Norge, der stillingen ble gradvis innført fra 1947, er statssekretæren rangert nest etter statsråden i vedkommende departement, og fungerer i realiteten som vise-statsråd i det daglige arbeidet når det gjelder behandling av politiske saker. Ofte vil statsråden og en eller flere statssekretærer seg imellom dele de områdene departementet har ansvar for, og statssekretæren vil kunne uttale seg offentlig om politiske saker, men statsråden er politisk ansvarlig for alt.

En statssekretær har ingen formell rolle som del av regjeringen, møter aldri i Statsrådet på Slottet og fungerer aldri som formell vikar i statsrådens fravær. Dersom en statsråd er forhindret fra å skjøtte embedet på grunn av fravær eller inhabilitet, oppnevnes det blant de andre statsrådene en vikar (ved fravær) eller en sette-statsråd (ved inhabilitet).

1814–1925[rediger | rediger kilde]

Da prins Christian Frederik 2. mars 1814 oppnevnte et regjeringsråd, ble det det opprettet et embete som sekretær for rådet. Innehaveren fikk tittel regjeringssekretær. Grunnloven av 17. mai 1814 fastsatte at kongens råd skulle hete «Statsrådet», og sekretærembetet fikk nå betegnelsen statssekretær. Statssekretærens stab fikk betegnelsen Statssekretariatet. Det fikk ved kgl. res. 16.10.1925 nytt navn Statsrådsekretariatet.

Under unionen med Sverige 1814-1905 hadde Statssekretariatet i Christiania/Kristiania også en avdeling ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Innehaveren av dette ble det meste av tida betegnet som ekspedisjonssekretær, men hadde fra 1822 til 1841 tittelen statssekretær.

I 1926 ble statssekretærens tittel endret til statsrådssekretær, og sekretariatets navn til Statsrådssekretariatet. Tittelen statssekretær hadde dermed ikke vært benyttet på tyve år da den i 1947 ble tatt i bruk om den nye politiske stillingen statssekretær.

Statssekretærer i andre land[rediger | rediger kilde]

Tyskland[rediger | rediger kilde]

I Tyskland brukes på forbundsplan tittelen statssekretær på omtrent samme måte som i Norge, Sverige og Slovakia. Det sondres imidlertid mellom statssekretærer som er embetsmenn (tysk: Beamtete Staatssekretäre) og de politisk utnevnte parlamentariske statssekretærer (tysk: Parlamentarische Staatssekretäre). I noen tilfeller blir en statssekretær gitt tittelen statsminister (tysk: Staatsminister), for å gi posisjonen ytterligere vekt. En slik statsminister passerer imidlertid ikke under noen omstendighet en minister i rang og er derfor heller ikke på nivå med en statsminister etter norske forhold.

Engelsktalende land[rediger | rediger kilde]

I mange engelsktalende land er Secretary of State tittelen til en minister som leder et departement eller ministerium, mens det i USA er tittelen til utenriksministeren.

Den engelske oversettelsen av den norske betegnelsen statssekretær er state secretary.

Vatikanstaten[rediger | rediger kilde]

I Vatikanstaten er Segretario di Stato et embete som tilsvarer statsminister.

Se også[rediger | rediger kilde]