Sosialt system og sosial struktur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

For å forstå hva et sosialt system er, må man først forstå begrepet sosial struktur. En sosial struktur er en gruppe personer som kan avgrenses, det vil si man kan klart avgjøre hvem som er med i gruppen og hvem som ikke er med. Den må videre ha en viss varighet eller opptre med en viss regularitet. Til slutt skal den være forutsigbar i den forstand at det må være mulig å definere visse normer og regler for strukturen.

Dette kan illustreres ved noen eksempler, der man spør seg om disse tre kravene er tilfredsstilt. En mobb som foretar opptøyer vil ofte ha uklare grenser, den vil ikke være noen lengre varighet eller regularitet og det er ingen klare normer eller regler for adferd. Et mytteri vil derimot ha klare grenser. Man er enten med på mytteriet eller ikke. Det vil imidlertid ikke ha noen lengre varighet, ei eller klare normer og regler. En folkeavstemning vil både ha en klar grense når det gjelder hvem som deltar og klare normer og regler. Det vil imidlertid ikke ha noen lengre varighet og heller ingen regularitet.

Ingen av eksemplene ovenfor kan derfor anses for å være strukturer. Derimot vil et politisk parti være en struktur. Det vil både ha et klart definert medlemsregister, klare normer og regler og en lengre varighet. Et politisk parti kan derfor anses som å være en sosial struktur.

Et sosialt system består av flere strukturer som er forbundet med hverandre på en slik måte at forandringer i en eller flere strukturer må anses for å være årsak til forandring i en eller flere av de andre strukturene. Et eksempel kan være det parlamentariske system: Når flertallet i Stortinget (struktur 1) endrer seg, kan dette få konsekvenser for hvem som skal regjere (struktur 2).

Se også[rediger | rediger kilde]