Humanistforbundet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Sosialhumanistene)
Hopp til: navigasjon, søk

Humanistforbundet er et norsk livssynssamfunn dannet i 1997. Organisasjonen het inntil 2013 Sosialhumanistene.[1]

Medlemmene tas opp etter søknad, og medlemskap er gratis. Organisasjonen har samarbeidsavtale med Unicef[2] og Dyrevernalliansen[3], og gir 200 kr til Unicef eller Dyrevernalliansen for hvert nytt medlem som melder seg inn, medlemmet velger selv hvem støtten skal gå til.

Humanistforbundet oppgir på sitt nettsted at de i starten av 2012 har omkring 1000 medlemmer.[4] I 2012 var organisasjonens driftsinntekter 672 000 kr og driftsutgifter 520 000 kr.[5]

Sosialhumanisme[rediger | rediger kilde]

Organisasjonens framstilling av denne form for sekulær livssynshumanisme[6]

«Sosialhumanismens hovedmål er det enkelte individs velferd i et inkluderende samfunn. Denne velferden inkluderer forestillingen om frihet, likestilling, toleranse, sosial rettferdighet og et økologisk og materielt grunnlag for utvikling av kultur. Sosialhumanismens prinsipper veiledes av bestemte teoretiske antakelser: (1) at det enkelte individ – i store trekk – er et sosialt produkt, (2) at det eksisterer som et samspill av sosiale forhold, (3) at menneskets utvikling hviler på og realiseres innenfor visse sosiale forutsetninger og (4) at sosiale forutsetninger avhenger av et økologisk og materielt grunnlag og fellesskapets tilgang til og nyttiggjøring av dette».

Humanistforbundet skriver på sin nettside at sosialhumanisme som begrep og ideologi er relativt upløyd mark, og at de nok er ganske enestående i å ta i bruk dette begrepet for å betegne den sosialfilosofi og det livssyn de utarbeider. De skriver samtidig at den retningen de representerer innen tenkningens historie, skiller seg fra den mer tradisjonelle humanistiske praksis ved at de setter tydeligere fokus på mennesket som et samfunnsindivid.

Formålsparagraf[rediger | rediger kilde]

Organisasjonen har følgende formålsparagraf (§2)[7]

«1. Humanistforbundet er fundamentert på menneskerettigheter, slik de fremkommer gjennom Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
2. Humanistforbundet skal med forankring i punkt 1 og vitenskapens natur og forutsetninger være en aktiv drivkraft i videreutvikling, utredning og formidling av verdi- og livssynsspørsmål.
3. Humanistforbundet skal arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell legning, rase, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.
4. Humanistforbundet skal fremme forståelse, kommunikasjon og anerkjennelse på tvers av kulturelle og ideologiske forskjeller.
5. Humanistforbundet skal bidra til å fremme arbeid for en bærekraftig utvikling, med fokus på miljø og samfunn, folkehelse, naturressurser og dyrevelferd.»

Seremonier[rediger | rediger kilde]

Mentorfest er et seremonitilbud som organisasjonen presenterer som et livssynsnøytralt alternativ til dåp og navnefest.

Ungdomsundervisning er et undervisningstilbud til ungdom i konfirmasjonsalder som ønsker et livssynsnøytralt alternativ eller supplement til andre tradisjonelle konfirmasjonstilbud. Kurset arrangeres ved Universitetet i Oslo, og er også omtalt som Ungdomsundervisningen ved Universitetet i Oslo og Akademisk konfirmasjon[8]. Kurset ble første gang arrangert i 2006. Kurset har en tydelig akademisk forankring; og avsluttes med en høytidelig seremoni.

Folkevigsel i regi av Humanistforbundet har blitt tilbudt siden 2004. Humanistforbundet ser på ekteskapsinngåelsen som en ren juridisk ordning. Grunnlaget for vigsel og den formelle seremonien er tros- og livssynsnøytral. De er én av fem instanser med rett til å forestå ved inngåelse av ekteskap mellom likekjønnede par.[9]

Folkegravferd er et tilbud til dem som ønsker en livssynsnøytral gravferd. Humanistforbundet har gravlundsareal på Grefsen i Oslo. Dette er en urnelund, som forutsetter kremasjon.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]