Hopp til innhold

Skogsfugl

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Skogsfugl er fellesbenevnelse som beskriver en gruppe viltlevende skoghøns. Dette er fugler som typisk trives i skogkledt terreng og er synonyme med arter det er lov å jakte på under skogsfugljakta. Artene som inngår i begrepet er storfugl (Tetrao urogallus), orrfugl (Lyrurus tetrix) og jerpe (Bonasa bonasia). I noen grad kan man også regne inn lirype (Lagopus lagopus) blant skogsfuglene, men denne arten inngår ikke i den tradisjonelle skogsfugljakta, men derimot i rypejakta.

Autoritetsdata