Skikretser i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Skikretsene i Norge er geografiske områder underlagt Norges Skiforbund (NSF) og består av alle idrettslag tilsluttet skiforbundet innen skikretsens grenser. Kretsenes formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsene, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsene skal bistå Norges Skiforbund i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Skikretsenes oppgaver[rediger | rediger kilde]

Skikretsene skal:[1]

  • Representere NSF og bistå NSF i saker knyttet til skiidretten.
  • Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver skiidrett. Bistå idrettskretsene i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
  • Godkjenne terminlisten med renn, grener og renndatoer, samt oppnevne dommere/teknisk delegerte, i samsvar med gjeldende rennreglement.
  • Forestå skifaglig utdanning i samsvar med NSFs planer.
  • Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
  • Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av skianlegg.
  • Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NSF og idrettskrets.
  • Gjennomføre NSFs strategiske plan innenfor skikretsens grenser og myndighetsområde.

Skikretsenes historie[rediger | rediger kilde]

Centralforeningen for Udbredelse af Idræt sendte i 1903 ut et rundskriv med oppfordring til å samle skiklubbene innen et amt (fylke) til et forbund.[2] Dette ble fulgt opp i mange deler av landet, og da Norges Skiforbund ble stiftet i 1908, fantes det allerede 7 lokale "skiforbund".

I 1915 vedtok Skiforbundets ting at NSF skulle bestå av kretser. I 1918 ble amtene i Norge erstattet av fylker, og mange fikk nye navn. Noen av de opprinnelige "skiforbundene" ble nedlagt, mens de andre byttet navn.

Etter at Namdal Skikrets ble stiftet i 1950, var det tilsammen 45 skikretser. Fra 1986 til 1988 ble antallet kretser redusert fra 43 til 19. Etter dette var samtlige kretser fylkeskretser. Siden 2007 har Skiforbundet bestått av 16 kretser.

År Hendelse
1899 Hedemarkens Amts Skiløperforbund blir stiftet.
1901 Vestfold Skiforbund blir stiftet.
1903 Telemarkens Skiforbund blir stiftet.
1904 Uttrøndelagens Skiforbund blir stiftet.
1908 Kristiania Skikreds blir stiftet.
1909 Hedemarkens Skikreds blir stiftet.
1910 Hedemarkens Amts Skiløperforbund skifter navn til Østerdalens Skiforbund.
1913 Aker Skikrets blir stiftet.
1914 Asker og Bærums Skikrets blir stiftet.
1915 Romerikes Skikrets blir stiftet.
1915 Kongsvinger og Omegns Skikrets blir stiftet.
1915 Østerdalens Skiforbund blir delt i Søndre Østerdalens Skikreds og Nordre Østerdalens Skikreds.
1915 Drammen og Omegn Skikrets blir stiftet.
1915 Buskerud Skikreds blir stiftet.
1915 Ringerike Skikrets blir stiftet.
1916 Telemarkens Skiforbund skifter navn til Telemark Skikrets.
1916 Follo og Omegns Skikrets blir stiftet.
1916 Bergens Skikrets blir stiftet.
1916 Trondhjems Skikreds blir stiftet.
1916 Finnmark Skikrets blir stiftet.
1917 Smaalenene Skikreds blir stiftet.
1917 Sørlandets Skikreds blir stiftet.
1918 Smaalenene Skikreds skifter navn til Østfold Skikrets.
1918 Telemark Skikrets blir delt i Øst-Telemark Skikrets, Vest-Telemark Skikrins og Grenland Skikrets.
1919 Hallingdal Skikrets blir stiftet.
1919 Uttrøndelagens Skiforbund skifter navn til Sør-Trøndelag Skikrets.
1921 Opland Skikrets blir stiftet.
1921 Vest-Agder Skikrets blir stiftet.
1921 Hordaland Skikrets blir stiftet.
1921 Sunnmøre Skikrets blir stiftet.
1921 Romsdal og Nordmøre Skikreds blir stiftet.
1921 Nordland Skikrets blir stiftet.
1921 Troms Skikrets blir stiftet.
1922 Urskog og Høland Skikrets blir stiftet.
1922 Opland Skikrets blir delt i Gudbrandsdal Skikrets og Vestoppland Skikrets.
1923 Sogn og Fjordane Skikrins blir stiftet.
1923 Romsdal og Nordmøre Skikreds blir delt i Romsdal Skikrets og Nordmøre Skikrets.
1923 Nord-Trøndelag Skikrets blir stiftet.
1925 Kristiania Skikreds skiftet navn til Oslo Skikrets.
1925 Buskerud Skikreds blir delt i Modum og Omegn Skikrets og Numedal Skikrets.
1934 Sørlandets Skikreds skifter navn til Aust-Agder Skikrets
1936 Sogn og Fjordane Skikrins blir delt i Sogn Skikrins og Fjordane Skikrins.
1939 Hadelands Skikrets blir stiftet.
1940 Finnmark Skikrets blir delt i Vest-Finnmark Skikrets og Aust-Finnmark Skikrets.
1945 Rogaland Skikrets blir stiftet.
1946 Fosen Skikrets blir stiftet.
1946 Nordland Skikrets blir delt i Helgeland Skikrets, Salten Skikrets, Lofoten og Vesterålen Skikrets og Ofoten og Sør-Troms Skikrets.
1950 Namdal Skikrets blir stiftet.
1956 Oslo Skikrets og Aker Skikrets blir slått sammen til Oslo og Aker Skikrets.
1965 Oslo og Aker Skikrets skifter navn til Oslo Skikrets.
1971 Trondheim Skikrets blir slått sammen med Sør-Trøndelag Skikrets.
1986 Hadeland Skikrets, Vestoppland Skikrets og Gudbrandsdal Skikrets blir slått sammen til Oppland Skikrets.
1986 Øst-Telemark Skikrets, Vest-Telemark Skikrins og Grenland Skikrets blir slått sammen til Telemark Skikrets.
1986 Bergens Skikrets blir slått sammen med Hordaland Skikrets.
1986 Sogn Skikrins og Fjordane Skikrins blir slått sammen til Sogn og Fjordane Skikrins.
1986 Sunnmøre Skikrets, Romsdal Skikrets og Nordmøre Skikrets blir slått sammen til Møre og Romsdal Skikrets.
1986 Fosen Skikrets blir slått sammen med Sør-Trøndelag Skikrets.
1986 Namdal Skikrets blir slått sammen med Nord-Trøndelag Skikrets.
1987 Nord-Østerdal Skikrets, Sør-Østerdal Skikrets og Glåmdal Skikrets blir slått sammen med Hedmark Skikrets.
1987 Drammen og Omegn Skikrets, Hallingdal Skikrets, Modum og Omegn Skikrets, Numedal Skikrets og Ringerike Skikrets blir slått sammen til Buskerud Skikrets.
1987 Vest-Finnmark Skikrets og Aust-Finnmark Skikrets blir slått sammen til Finnmark Skikrets.
1988 Asker og Bærum Skikrets, Aurskog og Høland Skikrets, Follo Skikrets og Romerike Skikrets blir slått sammen til Akershus Skikrets.
1988 Helgeland Skikrets, Salten Skikrets, Lofoten og Vesterålen Skikrets og Ofoten og Sør-Troms Skikrets blir slått sammen til Nordland Skikrets.
2006 Telemark Skikrets og Vestfold Skikrets blir slått sammen til Telemark og Vestfold Skikrets.
2007 Aust-Agder Skikrets, Vest-Agder Skikrets og Rogaland Skikrets blir slått sammen til Agder og Rogaland Skikrets.

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fra Skiforbundets lovnorm for skikretser.
  2. ^ Skiidretten ser tilbake, s. 15-16.

Kilder[rediger | rediger kilde]