Sjømålmissil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det europeiske sjømålsmissilet EADS Polyphem

Et sjømålsmissil er et missil som er beregnet på bruk mot sjømål, som for eksempel fartøyer. Kjente sjømålsmissiler er norske Penguin og Naval Strike Missile, franske Exocet og amerikanske Harpoon. De første sjømålsmissilene ble brukt av tyske styrker under andre verdenskrig. I etterkrigstiden har sjømålsmissiler blitt enerådende i kamp mellom fartøyer, og de store artilleriskipene fra tidligere tider er borte.

Mottiltak mot sjømålsmissiler inkluderer beskytning med såkalte CIWS (Close-In Weapon Systems) utstyrt med roterende kanoner eller luftvernmissiler, og avledning ved hjelp av bluss eller chaff.