Sikring (jus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Sikring var en straffereaksjon og frihetsberøvelse for alvorlige forbrytelser, der vedkommende person på grunn av sinnslidelser ble ansett å være en fare for samfunnet ved å senere kunne begå de samme handlinger som vedkommende var dømt for.

Maksimal sikringsdom var 10 år.

Sikring kunne brukes som en straffereaksjon alene, men mest vanlig var å tildele straffen i tillegg til en ordinær fengselsdom. I Lilandsaken ble for eksempel Per Liland dømt til livsvarig fengsel og 10 års sikring.

Ved lovendring den 17. januar 1997, i kraft 1. januar 2002, ble reglene endret slik at det nå ikke er noen maksimal grense for frihetsberøvelsen. Betegnelsen sikring ble erstattet av forvaring.