Hopp til innhold

Schivemedaljen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Schivemedaljen er en belønningsmedalje for amatørnumismatikere innstiftet av Norsk Numismatisk Forening (NNF) februar 1947. Schivemedaljen var en gave fra medaljør Halfdan Rui til NNF med det formål å stimulere det vitenskapelige arbeide i foreningen.[1]

NNF velger medlemmer til Schivekomiteen på generalforsamlingen. Komiteen består av tre medlemmer, og disse kan på forslag av andre eller på egen hånd tildele Schivemedaljen. Medaljen tildeles normalt på foreningens generalforsamling i mars. I Norge deles medaljen kun ut til medlemmer av NNF. Den kan også utdeles til utlendinger for avhandlinger vedrørende norsk numismatikk. Medaljen kan ikke tildeles numismatikere ansatt i forskningsstillinger ved for eksempel museer og universiteter.

Schivemedaljen ble gravert av Halfdan Rui i 1947, og portrettet av Claudius Jacob Schive er også modellert av Rui. Portrettet er plassert på forsiden, og rundt står det: TOLDINSP. CLAUDIUS IACOB SCHIVE 1792-1878. På baksiden står øverst: Fra Norsk Numismatisk Forening og nederst: For amatørvitenskapelig arbeid. i mellom er det plass til å gravere mottakerens navn og årstall for tildelingen.

Schivemedaljen er 35 mm i diameter, og tildeles uten bånd. Mottakeren får en miniatyr i 15 mm med grønt bånd, som bæres på alle høytidsdager i foreninge samt sommermøte og julebord. Medaljen utdeles normalt i sølv og bronse, men kan unntaksvis tildeles i gull. Ingen har ennå mottatt medaljen i gull.

Mottakere:

Schivemedaljen i sølv:

 • 1965 Holger Hede, Danmark og Norges mynter (bok)
 • 1989 Bernhard F. Brekke, Norges mynter (bok)
 • 2017 Gunnar Thesen, Norges mynter i dansketiden (bok)
 • 2017 Christian J. Simensen, Publikasjoner om norsk middelaldernumismatikk
 • 2021 Frank Pedersen, Christian VIIs mynter (bok) og tallrike bidrag til Norsk Numismatisk Tidsskrift
 • 2021 Sven Aagaard, flere bøker med stempelstudier av dansk-norsk mynt
 • 2021 Karsten Kold, Anton Meybusch - Kongelig Hofmedaillør - Stockholm, Paris, København (bok)
 • 2021 Michael Märcher, flere bøker om dansk-norsk numismatikk
 • 2021 Robert Delzanno, Sveriges myntbok 1-2 (bok)
 • 2021 Stein A. Evensen, Roman history by coins (bok)
 • 2022 Magne Josefsen, bøker om norske middelaldermynter
 • 2023 Jan Olav Aamlid, Siam Specimen Banknotes First Series (bok)

Schivemedaljen i bronse:

 • 1949 Th. Frogn, Oversikt over 17. mai medaljer
 • 1949 Per Lundgren, Kobberskillingen 1771 (artikler)
 • 1952 Th. Frogn, Norges mynter etter 1814
 • 1957 Halfdan Rui, Fredrik III's mark
 • 1961 Halfdan Rui, To hit ukjente norske speciedaler
 • 1961 Axel Ernst, Diverse artikler
 • 1963 Arvid M. Østlie, Norske poletter
 • 1966 Halfdan Rui, Mynten på Kongsberg og myntene derfra i nødårene 1807-1814
 • 1968 Per Lundgren, Litt om antikkens mynter
 • 1978 Bernhard F. Brekke, The Copper Coinage of Imperial Russia (bok)
 • 1984 Harald Salvesen, Artikler og foredrag om Trade-dollars
 • 1987 Harald Wischmann, Artikler om norske middelaldermynter
 • 1988 Sverre Y. Lerdahl, Artikler om gresk og romersk myntvesen
 • 1990 Bjørn Deberitz, Artikler om norske mynter på 1700-tallet
 • 1992 Thor-Egil Paulsen, Artikler om sen-romerske mynter
 • 1992 Frank Pedersen, 1 skilling 1771 (bok)
 • 1993 John Chr. Christensen, Artikler om greske mynter
 • 1993 Christian J. Simensen, Artikler om norske middelaldermynter
 • 2000 Tom Willy Bakken, Supplement 1997 til Copper Coinage of Russia (bok)
 • 2001 Kjetil Kvist, Publikasjoner om norske medaljer
 • 2002 Martin Kvist, Publikasjoner om norske medaljer
 • 2003 Tore Z. Trosdahl, Norges medaljer 1920-1995 (bok)
 • 2004 Jack Antonsen, Publikasjoner om norske medaljer.
 • 2008 Stein A. Evensen, Artikler om antikkens mynter.
 • 2008 Olav Klingenberg, Artikler om allmenn numismatikk.
 • 2011 Vidar Kristensen, Artikler om antikkens mynter
 • 2016 Yngvar Reichelt, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer (bok)
 • 2016 Sverre Dyrhaug, Middelaldernumismatikk.
 • 2016 Jørn Kr. Larsen, Norske mynter 1814-2014 (bok)
 • 2021 Karl Sæthre, Norske pengesedler (bok)
 • 2021 Hans Gunnar Eldorsen, Norske pengesedler (bok)
 • 2022 Lars Lunde (Bok om varianter på norske mynter under kong Oscar II)
 • 2022 Matthias Engel (artikler i Norsk Numismatisk Tidsskrift)
 • 2022 Irvin Høiland (artikler i Norsk Numismatisk Tidsskrift)

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ «Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad». 1948, s. 91-92. 

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
 • NNUM 1948 s. 91-92; NNF-Nytt 1989 nr.2 s.26-27.
 • Kjetil Kvist: Schivemedaljen 75 år, Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 3/2022, s. 20-22.
Autoritetsdata