Scenario

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Scenario er et begrep som opprinnelig stammer fra den italienske teatertradisjonen [Commedia dell'arte]. Et scenario er et enkelt manuskript som gir en oversikt over aktørene og handlingsgangen i et teaterstykke eller en film.

I dag er begrepet mest assosiert med scenariemetodikken, som er en viktig tilnærming innenfor strategifaget og kunnskapsfeltet foresight (fremtidstenkning). Et scenario er en fortelling i miniatyr, en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden og utviklingen som har ledet til en ny fremtidig tilstand. Et vanlig norsk synonym er "fremtidsbilde". Innenfor scenariemetodikken legger man til grunn at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Når forholdene er komplekse, og man av ulike årsaker trenger å anlegge et langt tidsperspektiv, er det vanskelig - og ofte risikabelt - å komme med presise forutsigelser. Det er derfor nødvendig å lage flere scenarier for å fange inn mest mulig av usikkerheten i utviklingen. Et vanlig antall scenarier er 3-4.

Et scenario må ikke forveksles med en prognose, en visjon eller en ferdig strategi. Scenariene under ett gir grunnlag for å teste og utvikle strategier. Ved å prøve ut ulike handlingsalternativer i flere radikalt forskjellige fremtider, kan man forbedre eksisterende planer. Scenarier kan også sette de involverte på sporet av helt nye strategiske alternativer. Scenarier skaper læring og gjør det lettere å se "det store bildet". Bruksområdene for scenarier er mange og i stadig vekst. I Norge benyttes scenarier i stigende grad både i næringslivet og i offentlig sektor. Scenarier er et glimrende verktøy for å skape medvirkning og dialog i strategiarbeidet. Det er vanligvis klokt å benytte profesjonelle fasilitatorer i organiseringen og gjennomføringen av scenarieprosesser.