Sak på «Brukerdiskusjon:Apple farmer»

Hopp til navigering Hopp til søk
Pedersen11 (diskusjonbidrag)

Hei @Apple farmer,

Så at du slettet Kristoffer Lande og ser nedover her at du ofte har veldig gode svar på hvorfor. Det er grunnen til at jeg henvender meg, og ikke for å desperat forsøke å omgjøre beslutningen.

Jeg har lyst til å skrive flere artikler om startups og gründere av disse da det over tid har blitt en økende allmenn interesse for teamet, men så klart så lenge disse er innenfor relevanskriteriene. Det har jeg forsøkt å gjøre, og kanskje spesielt i dette tilfellet der artikkelen ser ut til å falle innenfor både når det kommer til kategorien prisvinnere og personer innen næringslivet (ref. gründere av selskaper som i seg selv er notable). Min forståelse var at så lenge selskapet er notabelt er også gründeren er det, og for å være notabelt burde det være omtalt i riksdekkende medier. Her er det naturligvis nyttig å bruke en viss form for skjønn, men samtidig er relevanskriteriene der for å gjøre det enklere å se bort fra personlige meninger slik at man har noe konkret å forholde seg til. I dette tilfellet har både selskap og gründer fått uavhengig og riksdekkende medieomtale over lengre tid (siden selskapets stiftelse i 2015 og opp til senest nå i sommer), til tross for ung alder som jeg ser blir dratt frem som argument for å slette. De andre sletteargumentene ga meg heller ingen bedre forståelse for slettegrunnlaget, mens jeg synes at spesielt @Colosseum~nowiki hadde gode argumenter for hvorfor den burde beholdes.

Jeg har som sagt lyst til å fortsette å bygge ut informasjonen tilgjengelig rundt startups og gründere av disse, men jeg har avventet en beslutning på denne slettediskusjonen for å se om det er hensiktsmessig å legge ned mer tid før relevanskriteriene evt. tydeliggjøres. Jeg har i alle fall et ønske om å få en god forståelse for hva som er relevant og ikke, og om temaet ikke er interessant for et leksikon (til tross for at wikipedia ikke er et papirleksikon) tar jeg hensyn til det.

Jeg forstår at jeg ikke kan få en liste over startups og grundere som er av leksikalsk verdi, men det er kanskje derfor jeg etterspør en tydeliggjøring rundt relevanskriteriene og deres rolle i administreringen av leksikonet.

Med vennlig hilsen,

@Pedersen11

Svar på «Relevans: Selskaper og grundere av disse»