Særfradrag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Det er to typer særfradrag i det norske skattesystemet, særfradrag for alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne og særfradrag for store sykdomsutgifter. Tallene under gjelder for inntektsåret 2010. Vedtak om særfradrag er en det av Stortingets årlige budsjettbehandling. Tallene justeres vanligvis i tråd med levekostnadsindeksen.

Oppfyller en vilkårene for særfradraget for alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne, kan en fradragsføre 19 368 kroner i alminnelig inntekt.

Hvis en har store utgifter i tilknytning til sykdom, minst 9180 kroner per år, kan disse utgiftene fradragsføres i alminnelig inntekt. Fradragsrett forutsetter at det er en årsakssammenheng mellom sykdommen og de kostnadene som det kreves fradrag for. Legeattest, kvitteringer og bilag må kunne bli fremlagt som dokumentasjon.