Rosenmetoden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rosenmetoden (engelsk: Rosen Method Bodywork) og Rosenbevegelser (Rosen method Movement) er en kroppsorientert psykoterapeutisk metode utviklet av den tyske-jødiske fysioterapeuten Marion Rosen (1914–2012). Rosenmetoden kan bidra til økt oppmerksom tilstedeværelse, avspenning, og vitalitet - og er en tilnærming til kroppsbevissthet og personlig utvikling innen alternativ behandling. Metoden brukes også komplementært til annen psykoterapeutisk terapi.

Marion Rosen var en av flere ledende fagpersoner innen utvikling av kroppsorientert behandling i Tyskland i 1930-årene og senere i USA frem til sin død i 2012, 97 år gammel. Hun praktiserte, utviklet og etablerte Rosenmetoden som en kroppsorientert tilnærming til psykoterapeutiske tema, oppmerksom tilstedeværelse og velvære.

Rosenmetoden utføres i kombinasjon av respektfull berøring og samtale, der terapeuten jobber med oppmerksomhet mot pasientens muskelspenninger og pustemønstere. Personen støttes ved ord og berøring til å møte egne følelser, sensoriske erfaringer og minner for slik å kunne romme og akseptere mer av den man er. Terapeuter som er sertifisert i Rosenmetoden, benevnes som Rosenterapeuter.

Okay, so what is this Rosen Method all about? - Oh, it’s easy. It’s talking to the body and listening to the heart.”

Rosenbevegelser (Rosen method movement) er bevegelser som kan bidrar til økt kroppsbevissthet, velvære og fleksibilitet. Personer som er sertifisert i Rosenbevegelser, benevnes som Rosenbevgelsesinstruktør.

Norske Rosenterapeuters Forening (NRF) er en interesseorganisasjonen for utøvende Rosenterapeuter og Rosenbevegelsesintruktører, samt elever under utdanning og praksisstudenter i Norge.

The Rosen Institute (RI) er en paraplyorganisasjon for alle interesseforeninger for Rosenmetoden og Rosenbevegelser på verdensbasis. RI bærer fagkrav og etisk standard for metoden verden over.

Om Marion Rosen. Marion Rosen ble født i Tyskland og levde der til hun var 25 år. Under krigen måtte hun flykte til USA på grunn av sin jødiske bakgrunn.

I München i 1930-årene studerte hun berøringsterapi sammen med Lucy Heyer. Heyer var elev av Elsa Grindler, en av Europas ledende behandlere innen kroppsorientert psykoterapi. Lucy Heyer var gift med Dr. Gustav Heyer, student og kollega av Carl Gustav Jung. Heyer tilhørte kretsen med Sigmund Freud, Wilhelm Reich og andre ledende skikkelser i det psykoterapeutiske fagmiljøet. Lucy Heyer og Marion Rosen begynte å behandle Gustav Heyer sine pasienter og fokuserte i sitt arbeid på sammenhenger mellom pustens anatomi, berøring og pasientene sine potensial for økt avspenning. Pasientene viste ved denne tilnærmingen raskere bedring. Heyer og Rosen oppdaget at økt kroppsbevissthet bygget bro til ikke-verbale deler av selvet og det ubevisste. Pasienter under psykoanalytisk behandling som mottok berøringsterapi komplementært, erfarte økt kontakt med ubevisste deler og med tidligere erfaringer som hadde blitt undertrykt og fortrengt. Disse oppdagelsene tidlig i hennes karriere, ble starten på utvikling av Rosenmetoden som kroppsorientert metode og bevegelsesterapi.

Marion Rosen forlot Tyskland, startet studier som fysioterapeut i Sverige og fullførte sin utdannelse da hun flyttet til USA i 1940-årene. I California etablerte Marion Rosen egen praksis med berøringsterapi og bevegelsesgrupper. Gjennom sitt arbeid erfarte hun hvordan fysisk smerte kunne forebygges med utgangspunkt i bevegelse. Hun såg at berøring i kombinasjon med å sette satt ord på erfaringer, gav elevene bedre helse. Hun oppdaget sammenhenger mellom hvordan pasientens kropp fysisk uttrykte seg og hvordan pasienten emosjonelt hadde det. Forbindelsene mellom kroppens muskulære uttrykk og pasientens indre tilstand fikk en dypere forståelse.

I takt med 1970-årenes økende bevissthet mot «body-mind» rettet terapi, begynte Marion Rosen å undervise i pust, berøring og kroppsorientert behandling. Hennes lære om respektfull berøring trakk til seg stor interesse, noe som førte til etablering av den første utdanning for Rosenterapeuter i USA. Etterhvert ble utdanningssenter for Rosen Method Training etablert i flere land, med Rosen Method-The Berkley Center som det aller første.

I dag fins det Rosenterapeuter og Rosenbeveglesesinstruktører over hele verden. Metoden blir også av enkelte kalt «fredelig berøring», en benevnelse som refererer til den respekt og tilstedeværelse som uttrykkes gjennom berøringen, og som kjennetegner møtet mellom terapeut og pasient i Rosenmetoden. Også i konfliktfylte deler av verden har metoden blitt introdusert og undervist i med gode resultat. Erfaringer viser at når mennesker med konfliktfylte og traumatiske forhold til hverandre møtes gjennom respektfullt arbeidet, kan nye, relasjonelle muligheter åpnes. Fred med andre starter med fred til oss selv. (Les om Rosen Mehtod Centar i Sarajevo.)

Forskning. Evidensbasert forskning på metoden er begrenset. En studie er gjennomført, ledet av Karolinska Institutet i Stockholm. I studien rapporterte pasienter som regelmessig gjennomgikk behandlinger følgende bedringer:

  • Bedring av psykisk helse ved økt positive følelser og redusert psykisk ubehag.
  • Bedring av fysisk helse ved redusert smerte and muskelspenninger, samt bedret pust og fordøyelse.
  • Økt oppmerksomhet mot kropp-sinn sammenheng, ved tydeligere opplevelse av forbindelse mellom kroppslige spenninger, følelser og somatiske symptom.
  • Støtte til personlig vekst og livsendring, med opplevelser av økt selvautonomi.

Rosenmetoden underligger lov om alternativ behandling. Man kan kjenne igjen innhold i metoden fra andre psykologiske metoder som inkluderer kropp i terapi. Også ift. traumeorientert behandling er «The bottom-up» prinsippet gjenkjennelig som en inngang til utvidet toleranse og integrering av traumatiserte følelsesdeler gjennom forbedret bevisst tilstedeværelse i kroppen. Støtte til psykisk stabilisering og ressursstyrking kjennes også igjen i Rosenmetoden.

Utdanning som Rosenterapeut gjennomføres ved https://www.rosenmetoden-skolen.no/ og er tilknyttet https://roseninstitute.net/ i USA. Rosenmetoden Skolen er eneste skole i Norge internasjonalt godkjent for nyutdanning av rosenterapeuter.

Utdanning som Rosenbevegelsesintruktør gjennomføres ved Axelsons Bodywork School i Oslo, Norge. Etter godkjent utdannelse får man et internasjonalt diplom fra The Rosen Insitut i USA.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]