Rhesusfaktor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rhesusfaktorer refererer til et tidlig utviklet system for å unngå å gi feil blodtype til pasienter som trengte blodoverføring.

Noe forenklet var det slik at noen blodtyper ikke var forlikelige og utviklet klumper eller ødela hverandre. Ved å sortere i grupper med A-blod, B-blod og O-blod, med + eller – etter, fikk en gruppert slik at det ble mulig å håndtere større kvanta blodoverføringer uten å risikere at pasientliv gikk tapt. Forlikelighet kunne enkelt sjekkes ved hjelp av såkalte Eldon-kort, der små blodprøver var lagt inn, og en dryppet prøveblodet i rutene.

Ny kunnskap gjorde at systemet måtte utvides, slik at det per 2009 finnes et femtitalls sorteringsfaktorer og -systemer. Blodbanker deler vanligvis blodets bestanddeler opp for å kunne tilby flest mulige løsninger i forhold til hva som trengs i behandlingen.