Blodbank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Blodbussen, en mobil blodbank, utenfor Akershus universitetssykehus.

En blodbank er en institusjon som samler inn blod fra bloddonorer og behandler og oppbevarer blod, slik at det kan brukes til blodstranfusjoner og andre formål.

Mange norske sykehus har sin egen blodbank, der de tapper bloddonorer og oppbevarer det blodet som de har bruk for til pasientene ved sykehuset.

Som bloddonor kan en enten være knyttet til en blodbank ved et sykehus eller en mobil blodbanktjeneste.

I Norge finnes det seksti blodbanker, fordelt på 25 helseforetak.

En ny oppgave for Helsetilsynet er tilsyn med blodbankene. Målene er å sikre høy beskyttelse, for eksempel mot overføring av smitte.

Minst én gang i løpet av en toårsperiode blir blodbankene sjekket.