Rettsmiddel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rettsmiddel er en fellesbetegnelse på ulike metoder å angripe rettslige avgjørelser på for å få dem prøvet på ny. Det skilles mellom ordinære og ekstraordinære rettsmidler. Ordinære rettsmidler anvendes mot avgjørelser som ikke er rettskraftige. Det ordinære rettsmiddelet er anke. Tidligere skilte man mellom anke og kjæremål. Hovedskillet mellom disse var at anke som hovedregel bruktes for å angripe de materielle sidene ved en avgjørelse, mens kjæremål som hovedregel bruktes for å angripe prosessuelle avgjørelser. I dag brukes kun begrepet anke. Det kan ankes over en domstols dommer, kjennelser og beslutninger.

Ekstraordinære rettsmidler brukes for å angripe avgjørelser som er rettskraftige. Som betegnelsen antyder er dette langt mindre vanlig enn å anvende ordinære rettsmidler, og vilkårene for å nå frem er langt strengere. Det mest praktiske ekstraordinære rettsmidlet er gjenåpning.