Rettshandel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rettshandel, også kjent som viljeserklæring, er et juridisk begrep som brukes om transaksjoner som tar sikte på å stifte, endre eller oppheve en rett. En rettshandel reguleres som oftest av en avtale mellom to parter, en avgiver og en mottaker av en rett.

Rettshandler kan deles inn i tre typer; løfter, påbud og reklamasjoner.

Løfter gir mottaker en rett og gir avgiver en plikt. Påbud gir mottaker en plikt og gir avgiver en rett. Reklamasjon er en rettshandel som skal sørge for å opprettholde en rett for avgiver.