Løfte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et løfte er en viljeserklæring som binder avgiveren i det øyeblikk det er oppfattet av mottakeren, og kan da ikke lenger tilbakekalles. Visse løfter, såsom tilbud eller lignende anses bare bindende i en begrenset tid og må aksepteres for å danne grunnlaget for en avtale. Vanligvis kreves det også oppfyllelse fra akseptantens side for at tilbudet skal være bindende for tilbyderen (kjøpesummen må betales før varen leveres).