Restriksjonsenzym

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturen til det homodimeriske restriksjonsenzymet EcoRI (turkis og grønt bånddiagram) bundet til dobbeltrådet DNA (brune strenger). To katalytiske manganioner (ett fra hver monomer) er vist som lilla kuler og befinner seg rett ved siden av det kløyvde området i DNA forårsaket av enzymet (avbildet som gap i DNA-ryggraden).

Restriksjonsenzym eller restriksjonsendonuklease er enzymer fra bakterier som spalter DNAet ved spesielle basesekvenser som enzymet kjenner igjen. Disse resistriksjonsenzymene kutter DNA ved å binde seg til et restriksjonssete på arvestoffet og fosfodiesterbindingen brytes. Eneste kofaktor for enzymene er Mg2+

Under naturlige forhold har restriksjonsenzymene til oppgave å fjerne og ødelegge DNA som er fremmed for bakterien og dette beskytter bakterien mot fremmed DNA (f.eks. virus).

I genteknologi er restriksjonsenzymer mye brukt.