Reile

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Reile er betegnelsen på bolten som danner den fysiske barrieren i en dørlås. En reile kan være firkantet, rund eller hakeformet.

Reilen sitter i låskassen og kan styres ut og inn ved hjelp av knappevrider eller nøkkel. I en motorlåser styres reilen elektronisk. Normalt er låskassen også utstyrt med en falle for at døren skal kunne holdes lukket også når den står ulåst.

Ved avlåsing av dobbeltfløyede dører brukes ofte en hakereile for å forhindre at man kan sette press på dørene og på den måten skape avstand mellom dørene tilstrekkelig til at reilen glipper. En hakereile er enten konstruert slik at den følger dreiebevegelsen i låskassen, eller den har en fleksibel tapp ytterst på reilen som automatisk løftes når den trekkes inn i låskassen.

Dersom man skal oppnå smekklåsfunksjon med en reilelås, må man bruke et elektrisk sluttstykke som er konstruert slik at låseleppen automatisk lukkes idet reilen treffer sluttstykket.