Rana Trevarefabrikk AS

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Historikk 1925 – 2007


Rundt året 1925 ble det som i dag fremstår som Rana Trevarefabrikk AS etablert. Det var herrene Kristian Bjerkli og Arhur Arentzen, begge fra Hemnesberget, som sammen bestemte seg for å starte opp med et felles snekkerverksted. Verkstedet ble bygd i sjøkanten på Lapphella. Det ble innkjøpt noen nye maskiner, men mesteparten ble laget på stedet i nært samarbeid med stedets smeder som var dyktige håndverkere. Produksjonen var allsidig. Det ble produsert det kunden hadde bruk for som vinduer, trapper, møbler, senger, likkister og lignende. Det var ofte at kundene, som var bønder fra distriktet hadde trematerialene med seg.

Driften hadde så vidt kommet i gang, før verkstedet ble totalskadd av brann. Bygningen ble gjenoppbygd allerede vinteren 1926. Deler av maskinene ble reparert og virksomheten var i gang igjen. Firmanavnet var Bjerkli & Arentzen. Bjerkli og Arentzen klarte ikke å få til lønnsom drift og i 1931 ble verkstedet gjennom Hemnes Sparebank solgt til nye eiere.

Oskar Larsen og Arne Jakobsen var de nye eiere som betalte kr. 12 000,- for eiendommen. De forandret firmanavnet til Larsen & Jakobsen. Oskar og Arne holdt det gående frem til 1942, men ønsket ikke å fortsette. Harde tider og krigen hadde tappet dem for både krefter og kapital.

Den 7. januar 1942 ble tomt og fabrikk kjøpt av Greger Olsen, svigerfar til Oskar Larsen og bedriften tok firmanavnet Rana Trevarefabrikk. Fabrikken ble gjennom krigsårene ledet av Oskar Larsen. Hele næringslivet i Nord-Norge var i denne tiHemnes Sagbruk ca. 1930den lammet. Behovet for varer var stort, men mangel på råvarer satte begrensninger for virksomheten. Hemnesberget var også sterkt preget av krigsmaktene hvilket preget verkstedet og driften der.

Da krigen sluttet i 1945, var det vanskelig å få noen til å forestå driften av fabrikken. Oskar Larsens sønn, Odd Larsen hadde jobbet en del under sin far i krigsårene. Han var ung, bare 23 år. Han hadde lyst til å prøve dette, og det ble inngått en leiekontrakt mellom partene hvor den månedlige husleien ble satt til 150 kroner.

Odd Larsen startet opp med 3 mann foruten seg selv og en driftskapital på 4000 kroner. Produksjonen var fremdeles bestemt ut ifra hvilke materialer som kunne skaffes til veie. Det gikk i likkister, skolepulter og div. møbler. Også vinduer og dører ble det produsert en del av. I denne tiden begynte man så smått å produsere i serier hvor flere like enheter av de forskjellige varene ble fremstilt og solgt som standard. Det ble utarbeidet prislister og enkle brosjyrer.Bildet tatt ca. 1956

Odd Larsen fant etter noen års prøvetid at dette måtte det være mulig å leve av. Han inngikk forhandlinger med Greger Olsen, og 1. januar 1949 kom handelen i stand og Odd Larsen var den nye eieren av Rana Trevarefabrikk. Tomten ble økt til 621 kvm og det ble satt opp et tilbygg på 70 kvm. i 2 etasjer.

I tiden fra 1955 og utover skjedde det mye i utviklingen av Rana Trevarefabrikk. Bemanningen økte, fabrikkbyggningen ble utvidet og arealet ble utvidet ved oppkjøp av nabotomt. I denne perioden starter arbeidet med å bytte ut treverket med betong – en prosess som blir å gå over flere år hvor produksjonen skal gå for fullt samtidig. Bygget blir nå i tre etasjer med heis og moderne lokaler. Denne utvidelsen blir avsluttet til jul i 1958. Det er nå disponibelt 1330 kvm under tak som skal romme råvarelager, produksjon, kontorer og spiserom.


TREFACO AL

I 1960 var det 15 mann ved fabrikken. På denne tiden etableres TREFACO AL, et samarbeidsforum for flere fabrikker i Ranaregionen; Rana Trevarefabrikk, Hemnes Trevarefabrikk, Johs. Monsens Snekkerfabrikk, Mo Trevarefabrikk og K. Brattland Byggsnekkeri. Omsetningen på denne tiden var 650 000 kroner, timelønnen på 6,52 kroner og det utføres ca. 30 000 timeverk ved bedriften.

I 1970 ble Hemnes Sagbruk kjøpt og bygging av ny fabrikk startet på denne tomten – en byggeprosess som skal vise seg å ta mange år.

TRENOR GRUPPEN AS

I 1977 blir Rana Trevarefabrikk aksjeselskap og selskapet Trenor-gruppen AS etablert som et produksjon- og salgssamarbeid mellom Rana Trevarefabrikk AS, Svenningdal Trevarefabrikk AS og AS Bindalsbruket. Hovedkontoret blir lagt til Bodø under ledelse av Jarle P. Sørensen. Dette selskapet etableres med tanke på å rasjonalisere produksjon, bli sterkere på markedsføring og med hele landet som marked. I 1984 går Svenningdal Trevarefabrikk AS ut av samarbeidet og inn kommer Trefacos øvrige medlemmer, Johs. Monsens Snekkerfabrikk og Hemnes Trevarefabrikk. I tillegg blir Bindalsbruket utvidet gjennom overtakelse av Børøya Trevare – en bedrift som kort tid etter blr avviklet.

I 1987 gikk Hemnes Trevarefabrikk ut av samarbei1 og 2 byggetrinn ferdig ca. 1975det. På grunn av alvorlig sykdom hos Odd Larsen, blir Odd-Erik Larsen ansatt som daglig leder fra januar 1985. Odd Larsen dør 4. desember 1986. Bedriften blir nå et selskap hvor aksjene fordeles på enken etter Odd Larsen og deres fem barn.

I 1993 overtar Odd-Erik Larsen alle aksjene i Rana Trevarefabrikk AS. Fabrikken kan i 2005 feire sitt 80-årsjubileum. Det foretas store utbygginger i årene 2002-2007 med bl.a nytt kontorbygg, utvidelse av lager samt ny maskinhall.

Odd-Erik Larsen overtar i 2007 alle aksjene i Johs-Monsen Snekkerfabrikk AS.

I 2011 blir Bindalsbruket solgt til Talgø, Trenor Gruppen blir da oppløst og Trenor Vinduer ( Rana Trevarefabrikk ) oppretter sin egen salgs og markedsavdeling