QFF

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

QFF er en måte å angi det atmosfæriske trykket på et spesielt sted. Det målte trykket korrigeres med høyden, fuktighet og temperatur slik at man får det trykket som den aktuelle atmosfæren vil gi ved havnivå på samme sted. Dette trykket er nyttig ved tegning av værkart med isobarer.

Det finnes lett avvikende standarder for å beregne QFF, med forskjellig hensyntagen til luftfuktigheten.

Se også QNH, QFE og høydemåler.