Pseudokardinal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Uttrykket pseudokardinal benyttes innen katolsk kirkehistorieskrivning om kardinaler som er blitt utnevnt av en motpave.

Deres utnevnelse regnes ikke som gyldig av Den katolske kirke, og har bare betydning så lenge motpaven som utnevnte dem eller en etterfølger valgt av pseudokardinalene utfører sitt embete. I flere tilfeller har pseudokardinaler blitt legitimisert av den rettmessige pave etter å ha skiftet side.