Produktregisteret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Produktregisteret ble opprettet i 1981 og er norske myndigheters sentrale register over kjemikalier som importeres til og produseres i Norge. I 2008 ble registeret innlemmet i Statens forurensningstilsyn, senere Klima- og forurensningsdirektoratet og deretter Miljødirektoratet da dette ble opprettet i 2013.

Produktregisteret inneholder opplysninger om kjemikalier som er deklareringspliktige i henhold til forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)[1], biocidprodukter i henhold til biocidforskriften[2] , mikrobiologiske produkter i henhold til forskrift om mikrobiologiske produkter[3] og utgangsstoffer for eksplosiver i henhold til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver[4].

Deklareringsplikten gjelder kjemiske stoffer og stoffblandinger som er farlige i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)[5] og produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år for privat eller yrkesmessig bruk. Opplysningene skal gi myndighetene oversikt over kjemikalier som brukes i Norge i et visst omfang, og brukes i arbeidet med å redusere bruk, eksponering/skade og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer.

Produktregisteret har svært strenge sikkerhetsregler for forretningshemmeligheter.

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • ^ Lovdata: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
  • ^ Lovdata: Biocidforskriften
  • ^ Lovdata: Forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter