Hopp til innhold

Norsk Pressefotografskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Pressefotografskolen»)

Norsk Pressefotografskole er en tidligere skole, etablert i Fredrikstad i 1983. Den ble etablert som et toårig utdanningstilbud for pressefotografer og var tilknyttet Institutt for journalistikk. Skolen ble nedlagt i 1995, og utdanningen videreført ved Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet.

Det hadde tidligere ikke eksistert noen utdanning for denne yrkesgruppen i Norge. En grunntanke var å utvikle en helhetlig journalistisk bevissthet hos nye pressefotografer, ved å gi dem en bredere yrkesrolle. Journalistiske grunnelementer som jus og etikk, mediekunnskap og samfunnskunnskap ble derfor forsøkt integrert i den mer fototekniske opplæringen.

Skolen ble eid i fellesskap av Norsk journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norske Avisers Landsforbund. Daglig leder ved Institutt for journalistikk var også skolens rektor. Den fikk statsstøtte som om den var en privat videregående skole, men ledelsen anså at skolen lå på høgskolenivå.

Norsk Pressefotografskole var en privat skole uten paralleller i det offentlige skoleverk. Den fikk derfor dekket 75 prosent av sine utgifter av det offentlige. Skolen tok opp 12–14 elever hvert år. Regnet i kostnader per elev var skolen en av de dyreste i landet. Forelesningshonorarene lå langt over det som var vanlig ved andre yrkesskoler. I forbindelse med endringer i privatskoleloven, ønsket departementet å overføre denne pressefotografutdanningfen til Norsk journalisthøgskole. Siste kull med pressefotografer ble uteksaminert ved Norsk Pressefotografskole i 1995. Skolen hadde bidratt sterkt til rekrutteringen til pressefotografyrket, særlig for kvinnenes vedkommende.