Police Community Support Officer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En Police Community Support Officer (PCSO, «nærmiljø-støttekonstabel for politiet») er en sivilansatt person som jobber i en regional politistyrke i Storbritannias politi ved å delta i fotpatruljer i uniform. I enkelte styrker dropper man Police i navnet, og kaller dem bare Community Support Officers.

PCSO-ordningen ble innført gjennom Police Reform Act 2002. Bakgrunnen var en utbredt bekymring over at politiet ikke var synlige nok i gatene. Gjennom en rekke år hadde antallet fotpatruljer blitt redusert, og gjennom denne ordningen kunne man gjeninnføre mer regelmessige patruljer uten å måtte ta ut polititjenestemenn fra andre viktige oppgaver.

Uniformen ligner vanlige politiuniformer, men har enkelte elementer som klart identifiserer bæreren. Disse varierer fra en styrke til den neste, og kan for eksempel bestå av en refleksvest med påskriften «Community Support Officer».

Myndighet[rediger | rediger kilde]

Det er den enkelte Chief Constable, det vil si den regionale styrkens sjef, som bestemmer omfanget av PCSO'enes fullmakter innenfor de rammer loven setter. Det varierer derfor hvilke fullmakter de har og hvilket utstyr de bærer. Enhver PCSO bærer på seg et identitetskort, av samme type som politiets warrant card, som lister opp hvilke fullmakter de har.

I motsetning til polititjenestemenn har PCSO'er kun sine fullmakter når de er i uniform og i tjeneste innenfor den regionen de er tilknyttet. Unntaket er at de i England og Wales kan dirigere trafikk også utenfor sin region, såfremt de er uniformert og i tjeneste.

I januar 2006 ble det annonsert en intensjon om å utvide PCSO'enes mulige fullmakter.

De fullmakter en PCSO kan ha per mai 2006 er:

 • Utstede fastlagte bøter (Fixed Penalty Notices) for ordensforstyrrelse, unnlatelse av å plukke opp etter hundre, forsøpling og sykling på fortau og gangstier
 • Kreve å få opplyst en persons navn og adresse ved visse mindre forseelser
 • Holde tilbake en person inntil en polititjenestemann ankommer, eller maksimalt tretti minutter, og bruke makt innen rimelighetens grenser for å hindre personen i å unnslippe, eventuelt ved hjelp av håndjern. Eventuelt kan en PCSO ta med seg personen til en politistasjon dersom dette er praktisk mulig.
 • Beslaglegge alkohol og tobakk fra personer som er under aldersgrensen for slike produkter.
 • Pålegge en person å slutte å drikke alkohol på et offentlig sted hvor alkohol ikke er tillatt, og å beslaglegge alkohol fra slik person uansett om beholderen er åpen eller lukket.
 • Gå inn på annen manns eiendom for å redde liv eller forhindre personskade eller alvorlig skade på eiendom.
 • Beslaglegge kjøretøy som brukes for å skape uro eller frykt.
 • Fjerne hensatte kjøretøy, eller kreve dem fjernet.
 • Stoppe kjøretøy for teknisk kontroll eller eksosutslippkontroll.
 • Dirigere trafikken for å slippe gjennom bred eller lang last.
 • Opprette, opprettholde og håndheve en avsperring under seksjon 33 av Terrorism Act 2000.
 • Stoppe og ransake fotgjengere, kjøretøy og gjenstander på/i disse under seksjon 44 av Terrorism Act 2000.
 • Stoppe og ransake personer som er under aldersgrensen for inntak av alkohol eller tobakk når det er begrunnet mistanke om at de har slike produkter.
 • Beslaglegge og holde tilbake forbudte gjenstander, som narkotika eller våpen, som blir funnet under ransaking.

En PCSO kan også i likhet med enhver annen borger arrestere enhver person de vet har begått en forbrytelse.