Pinolskrue

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Eksempel på pinolskruer med henholdsvis tapspiss og kopspiss

Pinolskrue (også kjent som settskrue), er en type skrue, som generelt anvendes til at fastgjøre et objekt inni et annet objekt, og har ofte gevind i hele sin lengde.

En pinolskrue har som regel ikke noe hode, men spor lik sekskanthull (Unbrako), torx-spor eller lignende direkte i skruelegemet. En pinolskrue monteres i gevindet på det ytre objekt, og strammes mod det indre objekts overflate, og forhindrer dermed de to objekters indbyrdede bevegelse.

[bilde: Et Potentiometer med knapp holdt sammen med pinolskrue med lige kærv.]

Pinolskruer brukes for å forhindre bevegelse mellom to (roterende) delene, slik som et hjul på en aksel. Her skrues skruen i gevindet på hjulets nav, så spissen strammer mot akslen. Samlingen er herved en 'friksjonssamling' mellom skrue og aksel.

Typisk gir dette en liten fastholdelse mellom de to delene, og benyttes da også kun ved små belastninger. For større stabilitet freses det en mindre flate på akslen, hvorimot skruen spennes.

Et Potentiometer med knap holdt sammen med pinolskrue med lige kærv.

Pinolskruer ses med forskjellige typer spisser med tilsvarende forskjellige formål.

Tegning af en pinolskrue med unbrako kærv.

Pinolskruer finnes med forskjellige typer spisser med tilsvarende forskjellige formål. Eksempelvis:

 • Flat spiss, ingen særlig spids, men blot skåret vinkelret over.
 • Afrundet spiss, kugleformet spids.
 • Konisk spiss, spænder mod akslen med en spiss (et enkelt punkt), som presser seg inn i akslen. Kan ses anvendt som simpelt leie ved bruk av en skrue på hver side av en bevegelig arm.
 • Kopp spiss (også kalt krater), spenner mot akslen med en ring/kopformet spiss, og har derved større spennkraft end konisk spiss.
 • Riflet kop spiss, som kop spiss, men riflet for bedre feste.
 • Tap spiss, gevind mangler på det ytterste stykke af spissen, kan anvendes hvor hjulet må kunne dreie rundt i forhold til akslen, men ikke falle av akslen. Skruen fastholder hjulet i en nedfrest rille i akslen.


Pinolskruer findes bl.a. med følgende kærvtyper:

Kærvtyper. Lige, Philips, Poztdriv, Torx, Unbrako, Firkant, Tri-wing, Torq-set, Spanner. På pinolskruer ses oftest a, d, e og f.
 • ligekærv (a)
 • Torx (d)
 • Unbrako / indvendig sekskant (e)
 • kvadratisk (f)
 • spline (engelsk/amerikansk 'riflet' sekskant)
 • udvendig sekskant