Pikrinsyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
pikrinsyremolekyl

Pikrinsyre er trivialnavnet på den kjemiske forbindelsen 2,4,6-trinitrofenol, også kjent som TNP. Stoffet danner gule krystaller, og er et høyeksplosivt og giftig sprengstoff. Det er i nær slekt med trinitrotoluen (TNT) og andre aromatiske nitro-forbindelser.

Trinitrofenol har en detonasjonshastighet på 7350 meter/ sek. Smeltepunkt er 122,5 grader C.

Trinitrofenol er først nevnt i skriftene til kjemikeren Johann Rudolf Glauber i 1742. Det var ikke før i 1830 at man tenkte på å bruke trinitrofenol som sprengstoff. Før den tid trodde man at bare saltene til trinitrofenol (pikrinsyre) var eksplosive.

I 1885 patenterte kjemikerne Hermann Sprengel og Eugene Turpin trinitrofenol som sprengstoff-fylling i artillerigranater. Det ble adoptert som militært sprengstoff til artillerigranater i 1887 og 1888 av England og Frankrike.

Trinitrofenol kan fremstilles ved først å løse opp fenol i konsentrert svovelsyre, og deretter nitrere denne oppløsningen i konsentrert salpetersyre. Denne reaksjonen er meget eksoterm.

Pikrinsyrens salter heter pikrater, og dannes når pikrinsyren kommer i kontakt med metaller. Disse pikratene er mer sensitive og eksplosive enn selve pikrinsyren.

Pikrinsyre lagres under vann i små mengder til laboratorieformål, siden tørr pikrinsyre er mer sensitivt.

Kilder[rediger | rediger kilde]