Hopp til innhold

Peder Laale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Peder Laale, også skrevet Peder Låle, Peter Låle, Peder Lolle, Pedr Laala og Petrus Laale, var en dansk ordspråksamler som levde i siste halvdel av 1300-tallet. En kjenner ingenting til Peder Laales liv bortsett fra hans berømte Parabolae, på dansk bare kalt Ordsprog, en samling på over tusen ordspråk gjengitt både på latin og dansk. I den trykte versjonen av samlinga blir han kalt legista, det vil si kyndig i sivil rett, men han var antakelig prest.

Peder Laales Ordsprog[rediger | rediger kilde]

Peder Laales ordspråksamling inneholder 1200 latinske sentenser hvorav omkring 1000 er oversatt til tilsvarende danske ordspråk. Mange fellesnordiske ordtak og talemåter, også flere som ennå er i levende bruk, er tidligst notert i denne samlinga. Noen av de danske ordspråkene er kanskje forfattet av ham selv, men de aller fleste er utvilsomt svært gamle og skapt av folket. Samlinga er den eldste i sitt slag i Norden, dersom man ser bort fra den vesle islandske Málsháttarkvædi, og derfor en viktig kilde til kunnskapen om folks tanke- og forestillingsverden i middelalderen.

Det eldste bevarte dokumentet som nevner Laale, er en svensk oversettelse av enkelte av ordspråka fra 1440-åra. Samlinga må ha eksistert på dansk før dette, og en regner med at originalteksten ble skrevet rundt 1350. Den eldste kjente danske tekstversjonen foreligger bare i form av et lite fragment av et manuskript fra rundt 1450. Samlinga kom imidlertid i en trykt versjon i 1506 utgitt av «lærde menn ved Københavns universitet» som lesebok i latinundervisninga. Annet opplag kom allerede i 1508. Boka kom siden i nye utgaver i 1515, 1614, 1703, 1828, 1843, 18891894, 1929 og 1966, sist under tittelen Gammeldanske ordsprog. Peder Laales ordspråk utgjør ellers første bind av standardverket Danmarks gamle Ordsprog som har blitt utgitt fra 1977.

Peder Laales latinske formuleringer er forvansket og preget av gallicismer, det vil si er sterkt påvirket av fransk, noe som kan tyde på at Laale var paris-klerk og hadde fått sine impulser også fra pavelig og fransk middelalderkultur. Likevel ble samlinga flittig brukt som skolebok i latin på 1500-tallet, også etter reformasjonen i 1537.

Folkloristen og språkmannen Peder Syv gjengir flere av Peder Laales ordspråk i sin store samling Almindelige danske Ordsprog som kom i to bind i 1682 og 1688. Olelais fraser, et dansk håndskrift fra før 1680 som kom i et opptrykk på 1730-tallet, er en grovkornet parodi på Laales alvorlige samling av pedagogiske ordspåk. Den inneholder klassiske latinske sitater og latterlige danske oversettelser.

Teksteksempler fra Ordsprog[rediger | rediger kilde]

Disse utdragene fra den trykte utgaven fra 1506 viser originalteksten sammen med en norsk oversettelse:

 • Ordspråk nr. 38
Latin: Ampnem paruorum facit vnda frequens fluuiorum
Dansk: Monghe becke oc smaa gøre een stoor aa
(Moderne dansk oversettelse:Mange bække små gør en stor å)
(Norsk oversettelse: Mange bekker små blir en hel å)
 • Ordspråk nr. 56
Latin: ars est portanti leuis vber ea sed egenti
Dansk: Konsth ær læth at bæræ
(Norsk oversettelse: Kunnskap er lett å bære)
 • Ordspråk nr. 258
Latin: Dum calidum sentis farcimen mande bidentis
Dansk: Man scal ædhe pølsen men hwn ær warm
(Norsk oversettelse: En skal spise pølsa mens den er varm)
 • Ordspråk nr. 532
Latin: Jgnem flamesus timet atque canem cane lesus
Dansk: Brænt barn rædiss gernæ ildh oc biddhet hwnd
(Norsk oversettelse: Brent barn skyr ilden og bitende hund)

Her er flere eksempler gjengitt i nyere dansk språkdrakt:

 • At give dårer råd, er som at slå koldt vand på en gås.
 • Barn skal krybe før det nemmer at gå.
 • Bedre halvt brød end intet.
 • Den skal have stærke ben, der skal bære gode dage.
 • Den, som er ræd for buske, kommer sent til skovs.
 • Den som gør hus efter alle mands råd, får aldrig bygget færdig.
 • Det opstår altid kiv i krokonens hus.
 • Det træ, der bøjes, er bedre end det der brister.
 • Dåren lader ord gå ind ad det ene øre og ud af det andet.
 • Dårlig klippet hår er to mands skam.
 • Guld er godt, dog er kage bedre
 • Hvo intet vover, intet vinder
 • Knirken kommer altid fra det svageste og dårligste hjul.
 • Kragen er grå, fordi hun har så mange sorger.
 • Lær ulv Fadervor, den siger dog «lam, lam».
 • Man kan ikke både blæse og have mel i munden.
 • Når himlen falder ned går mange lergryder i stykker.
 • Ofte kommer regn efter solskin, og skinner klart vejr efter overskyet himmel.
 • Ofte kommer sur svie efter sød kløe.
 • Onde urter vokser mest.
 • Rodløst træ giver sjældent frugt.
 • Tørt træ giver hurtig ild.
 • Tyve elsker mørke.
 • Ung engel bliver ofte gammel djævel.
 • Åben kiste gør dristig tyv.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]