Patruljekompani

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Patruljekompani (forkortet PTRKMP) en spesialutdannet fjernoppklaringsavdeling i det danske forsvaret oppstillet av eller til Hæren på enten divisjons- eller korpsnivå. Fjernoppklaring vil si at det skal innhentes informasjoner på stor avstand av egne avdelinger og kan blant annet utføres ved hjelp av spesialiserte patruljer eller droner. Et sådant patruljekompani kalles derfor også fjernoppklaringskompani.

Et patruljekompani er organisert med tre patruljetropper (PTRDEL), bestående av et antall fjernoppklaringspatruljer, og en stabstropp (STDEL) som omfatter seksjoner innenfor operasjon, etterretning, forsyning, administrasjon og samband. Patruljene overfører deres meldinger via HF-radio, og derfor vil der ofte være tilknyttet et særlig HF-signalsenter, til tider betegnet patruljesenter.

Historisk sett har det vært oppstillet to patruljekompanier til rådighet for Hæren: Dels Jydske Divisions patruljekompani (senere Danske Division patruljekompani – DDIV PTRKMP) og dels Østre Landkommando patruljekompani (ELK PTRKMP) (senere Hærens Operative Kommando patruljekompani – HOK PTRKMP). Sistnevnte var oppstillet av Hjemmeværnet.

HOK PTRKMP skiftet fra 2007 navn til Særlig Støtte og Rekognoscering (SSR) og ble samtidig til rådighet for samtlige de operative kommandoer (HOK, SOK, FTK) og Totalforsvaret. SSR skal blant annet kunne støtte Jægerkorpset og Frømandskorpset i forbindelse med internasjonale operasjoner. DDIV PTRKMP ble nedlagt ved inngåelsen av forsvarsforliket 2006–2009, hvilket gjør SSR til eneste gjenværende patruljekompani.

Tidligere oppstilte Hjemmeværnet lokale hjemmeværnskompani-patrulje (HJVK-PTR) eller utrykningsfunksjon-kompanier (HJVK-UDR) ved hærhjemmeværnsdistrikter landet over, hvor de utgjorde distriktenes taktiske reserve og innsatsstyrke. I daglig tale ble sådanne distriktspatruljer ofte omtalt som et patruljekompani, uten at avdelingene av den grunn hadde hverken fjernoppklaringskapasitet, førings- og analysekapasitet, den nødvendige spesialutrustning, eller var tildelt en fjernoppklaringsoppgave. Hjemmeværnets distrikts-patruljekompanier ble nedlagt i 2000, med innførelse av Hjemmeværnets 3000-mannsstyrke, mens patruljekompaniet ved Hærens Operative Kommando fortsatte som fjernoppklaringskompani oppstillet av Hjemmeværnet til disposisjon for Hærens Operative Kommando.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]