Parabolantenne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Parabolantenne

Parabolantenne er en type antenne for mottak av høyfrekvens radiosignaler (mikrobølger) fra direktestrålende sendere.

Navnet kommer av at tverrsnittet av antennens reflektor er parabelformet (med parabelens åpning mot senderen) og dermed gjør det mulig å fokusere parallelt innkommende stråler mot ett punkt der antennens mikrobølgehode er plassert. Vi utnytter også en annen av parabolens spesielle egenskaper; at alle innkommende parallelle stråler reiser like lang vei til fokuspunktet og dermed vil være i fase med hverandre. Dermed oppnås en forsterkning av signalet.

Parabolantenner brukes i det meste av satellittbasert kommunikasjon og distribusjon, det gjelder både overvåking, punkt-til-punkt-kommunikasjon og kringkasting. Antennen må da plasseres innenfor satellittens dekningsområde og rettes mest mulig direkte mot satellitten. For kringkastingsformål brukes geostasjonære satellitter som går i bane over ekvator ganske rett sør for oss (bare noen grader til øst eller vest).

Slike antenner brukes også i telekommunikasjon i såkalte punkt-til-punkt radiolinjesystemer selv om reflektoren her vanligvis er skjult bak et deksel så den ikke ser parabolformet ut.