Hopp til innhold

Overføringsfunksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En overføringsfunksjon beskriver forholdet i frekvensplanet mellom utgangs- og inngangssignal for lineære, analoge elektroniske forsterkertrinn eller filtre.

Overføringsfunksjonen er den formelle betegnelsen for den matematiske beskrivelse av oppførselen til et forsterkertrinn eller filter der hvor U(s) er inngangen, Y(s) utgangen, overføringsfunksjonen blir

Dersom systemet er i ro ved starten av betraktningen kan laplacetransformasjonen brukes til å beskrive slike systemer.

Innen digital signalbehandling er overføringsfunksjonen også relevant, når de digitale verdiene beskriver analoge systemer.

Den relevante beskrivelsen inneholder

  • absolutt forsterkning (for en gitt frekvens)
  • forsterkningen som funksjon av frekvensen (frekvensresponsen)
  • fasen mellom utgang og inngang som funksjon av frekvensen

Overføringsfunksjonen kan beskrives fullstendig ved en av disse metodene

  • matematisk
  • grafisk
  • ved å beskrive polenes typer og beliggenheter i frekvensplanet. (Dette er ikke alltid tilstrekkelig for en fullstendig beskrivelse)

Overføringsfunksjonen er noenlunde synonym med frekvensresponsen, men for sistnevnte kan fasegang og absoluttforsterkning mangle.

Forvrengning og støy er begreper som ikke er del av overføringsfunksjonen.