Opplysningsplikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Opplysningsplikt kan være både borgernes plikt til å gi opplysninger til myndighetene, offentlig ansattes plikt til å gi opplysninger til den enkelte borger eller plikt til å gi opplysninger i andre sammenhenger.

Offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) regulerer forvaltningens generelle plikt til å gi informasjon til borgerne. Offentleglova trådte i kraft 1. januar 2009[1]. Offentleglova utvidet og presiserte forvaltningens opplysnings- og informasjonsplikt. Når offentleglova trådte i kraft ble offentlighetsloven (lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen) opphevet.

Forvaltningsloven inneholder også bestemmelser om forvaltningens informasjons- og opplysningsplikt.[2]

Grunnlovens § 82 bestemmer: «Regjeringen skal meddele Storthinget alle de Oplysninger, der ere nødvendige for Behandlingen af de Sager, den fremlægger. Intet Medlem af Statsraadet maa fremlægge urigtige eller vildledende Oplysninger for Storthinget eller dets Organer.» Bestemmelsen ble vedtatt 20. februar 2007[3]. Bestemmelsen endret ikke rettstilstanden for statsrådenes plikter til å gi Stortinget opplysninger.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Rettleiar til offentleglova utgitt av Justisdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2010/rettleiar-til-offenntleglova.html?id=590165
  2. ^ Forvaltningsloven hos Lovdata på nett: http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
  3. ^ Grunnloven hos Lovdata på nett: http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html