Hopp til innhold

Opphaver

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Opphaver (eller opphavsmann[1]:11) er den som skaper et åndsverk eller har opphavsrett til verket og den som skapte åndsverket kalles originær opphaver[2]. Frem til det ble ny åndsverklov trådte i kraft i 2018 ble begrepet opphavsmann benyttet, uavhengig av kjønn.[1]:11 Det kan være flere opphavere til samme verk, dersom flere personer sammen har skapt verket. Et vilkår er imidlertid at alle må ha bidratt med en skapende innsats som tilfredsstiller kravene til verkshøyde. Hvis dette er tilfelle må opphaverne utøve opphavsretten til verket i fellesskap, noe som blant annet innebærer at alle må samtykke ved første gangs offentliggjørelse av verket.

Opphaver er en ny og kjønnsnøytral betegnelse som ble innført med åndsverkloven av 2018 og som erstattet det eldre opphavsmann i tidligere lovgivning.[1] Språkrådet mente at opphavsperson ville være et bedre alternativ og fikk støtte fra flere høringsinstanser, men mange støttet opphaver som nytt begrep og departementet mente at opphaver var «et ord som er enkelt og greit å uttale, og som ikke kan føre til noen sammenblanding eller misforståelser i forhold til de etablerte begrepene fysiske og juridiske personer innen juridisk terminologi» og foreslo opphaver som ble vedtatt som ny betegnelse.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Kulturdepartementet (5. april 2017). «1 Proposisjonens hovedinnhold». Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Regjeringen.no (norsk). s. 9-11. Besøkt 1. september 2019. «I den nye loven foreslås dessuten at «opphaver» benyttes som nytt kjønnsnøytralt begrep for den gjeldende betegnelsen «opphavsmann». I proposisjonen har opphaver blitt brukt i forslaget til ny lov og i departementets merknader/vurderinger, mens opphavsmann har blitt beholdt i omtalen av gjeldende rett.» 
  2. ^ Torvund, Olav, 1955- (2019). Opphavsrett for begynnere (2 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s. 17–18. ISBN 9788215032948. «Den eller de som skapte verket og som opphavsretten oppsto hos kalles originær opphaver. Betegnelsen opphaver brukes dessverre i flere betydninger, både om den egentlige, originære opphaver, og om andre som har fått opphavsrett overdratt til seg.» 
  3. ^ Kulturdepartementet (5. april 2017). «3.3.7 Begrepet opphaver». Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Regjeringen.no (norsk). s. 28. Besøkt 1. september 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]