Offeranode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En offeranode er et stykke eksponert metall av sink, bly eller andre metaller som står relativt lavt i den elektrokjemiske spenningsrekke og som dermed korroderer lett og dermed hindrer korrosjon av det andre metallet, konstruksjonen som skal beskyttes. Konstruksjonen og anoden er elektrisk forbundet med hverandre. Offeranoden korroderer, eller spises opp med tiden, men ikke hovedmetallet.

Offeranoder er særlig brukt i tilknytning til båter med metallskrog eller -propell for å begrense korrosjon av disse i saltvann.

Navnet kommer av at man ofrer metallet i offeranoden for å skåne skroget. Offeranoder må byttes jevnlig, årlig er vanlig for småbåter.