Odd Fellow

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Odd Fellows»)

Odd Fellow Ordenen (engelsk: The Independent Order of Odd Fellows – I.O.O.F.), stiftet 26. april 1819 i Baltimore i USA er en verdensomspennende sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen er konfesjonsuavhengig (ikke bundet opp i noen spesiell religion), men medlemmene må anerkjenne et høyeste vesen. Det er også normalt en nedre aldersgrense, i Norge 21 år. Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå overtatt av det offentlige. Ordenen gir humanitær innsats, både sentralt og lokalt.

Ordenens lære og formål[rediger | rediger kilde]

Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Ifølge ordenen skal en god Odd Fellow kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819; å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra foreldreløse.

Odd Fellow Ordenen har definert som formål å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse. Til hjelp tilbyr ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom – basert på det grunnlaget som klart fremgår av ordenens motto: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Dette er visuelt symbolisert i De Tre Kjedeledd, ordenens offisielle emblem.

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære. Odd Fellow-ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i ordenen.

Ordenens opprinnelse og utvikling[rediger | rediger kilde]

Det finnes ikke noen sikker oversikt over ordenens opprinnelse, og det er delte meninger om hva navnet Odd Fellow betyr. Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye som tyder på at navnet er utledet av Oath Fellows – edsvorne brødre. Det er nemlig fremdeles slik at medlemmene i Ordenen må avlegge bestemte og avgjørende løfter. Ordenen har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow sammenslutninger på 1600-tallet. Formålet var allerede den gang basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap. Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge tilhører ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow-bror – smeden Thomas Wildey. I vertshuset The Seven Stars instituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no. 1. Som leder – Overmester – ble Thomas Wildey valgt, den 26. april 1819. Dette betegnes som ordenens stiftelsesdag. Thomas Wildey var en dominerende leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i 1833.

Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge 1898.

Rebekkasøstre[rediger | rediger kilde]

Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De var tidligere organisert i Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt del av ordenen. Initiativet til opprettelsen av Rebekkainstitusjonen ble tatt i 1851 av et amerikansk medlem, senere visepresident i USA Schuyler Colfax. I dag er Odd Fellow-brødre og Rebekkasøstre under samme, nasjonale ledelse og søstrene og brødrene er sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter.

Ordenen i Norge[rediger | rediger kilde]

Den første Odd Fellow-loge ble instituert i Stavanger i 1898, men ble senere overflyttet til Christiania. Den første Rebekkaloge ble instituert i 1909, også dette i Christiania. Den Norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt Den Europeiske Stologe. Pr. 1. januar 2009 var det 23 540 medlemmer, hvorav 12 616 brødre og 10 924 søstre, fordelt på 151 Odd Fellow-loger og 125 Rebekkaloger.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]