Obukhov-lengden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Obukhov-lengden eller Monin-Obukhov-lengden er høyden over bakken der turbulens produsert av vertikalt vindskjær er i balanse med stabile luftforhold som motvirker oppdrift. Det vil si høyden der Richardson-tallet er lik 1:

der er friksjonsfarten, er den gjennomsnittlige potensielle virtuelle temperaturen, er perturbasjonen av skalar fart, er tyngdeakselerasjonen og er en potensiell temperaturskala (k). Dette kan gjøres enklere ved å bruke likhetsteoritilnærmingen:

som gir:

Parameteren er proporsjonal med som er den vertikale forskjellen i potensiell virtuell temperatur. Jo større ved høyden i forhold til verdien ved høyden , desto mer negativ er endringen av med høyden, og desto større er instabiliteten i overflatelaget. I slike tilfeller er L litt negativ, siden den er omvendt proporsjonal til . Når L er litt negativ så er mye negativ. Slike verdier av gir stor instabilitet på grunn av oppdrift. Positive verdier av samsvarer med økende med høyden og stabil lagdeling.