Objective Knowledge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach («Objektiv viten – en evolusjonær tilnærming») er en bok av den østerriksk-britiske filosofen Karl Popper (1902–1994). Boka kom ut på Clarendon Press (Oxford) i 1972 og inneholder ti av hans artikler og foredrag fra tidsrommet 1949 til 1971. To av foredragene var tidligere upublisert, og én var oversatt fra tysk (resten var opprinnelig engelsk).

Bokas innhold og betydning[rediger | rediger kilde]

Boka inntar en sentral plass i Poppers senere forfatterskap, siden den inneholder hans første publiserte fremstilling av det han kalte «verden 1–3», dvs. av skillet mellom (1) den fysiske verden, (2) den mentale verden og (3) objektiv viten. Med objektiv viten refererer Popper til all kunnskap som er delt mellom flere bevisste subjekter. Dette omfatter særlig vitenskapelige teorier, men også f.eks. kunst. Forskjellen mellom objektiv kunnskap («verden 3») og subjektiv kunnskap («verden 2») er at den førstnevnte kan undersøkes, kritiseres og forbedres av andre enn opphavspersonen. Bare når kunnskap blir objektiv på denne måten, kan den utvikle seg («evolvere»), akkumuleres og danne grunnlaget for kultur.

Popper gir dessuten den første sammenhengende presentasjonen av sin evolusjonære erkjennelsesteori (spesielt i kap. 7) og sitt syn på menneskets viljesfrihet (spesielt i det berømte essayet «Om skyer og klokker», gjengitt som kap. 6). Boka innledes med to kapitler som gir en innføring i og oversikt over Poppers vitenskapsteoretiske og epistemologiske verdensbilde. I bokas avslutningskapittel forsvarer Popper Tarskis definisjon på sannhet.

Boka utkom i en rekke opplag, delvis med korreksjoner. Den siste korrigerte utgava (1979) inneholdt også et nytt appendiks med kommentarer. Boka er oversatt til tolv språk. Den er ikke utgitt på norsk i sin helhet, men fire av dens mest sentrale essay foreligger i en kommentert norsk oversettelse.[1]

Kapitteloversikt[rediger | rediger kilde]

Boka inneholder de følgende kapitlene [de opprinnelige og andre viktige referanser er angitt i hakeparentes]:

 1. "Conjectural Knowledge: My Solution of the Problem of Induction." («Viten som formodning: min løsning av induksjonsproblemet») [Opprinnelig i Revue internationale de philosophie, 1971, bd. 95/96, s. 167–197. Utdragsvis i The Philosophy of Karl Popper (red. A. Schilpp), La Salle 1974, s. 1013–1023.]
 2. "Two Faces of Common Sense: An Argument for Commonsense Realism and Against the Commonsense Theory of Knowledge." («Hverdagsforståelsens to ansikt: et argument for hverdagsrealismen og mot hverdagsepistemologien») [Tidligere upublisert foredrag holdt i 1970.]
 3. "Epistemology Without a Knowing Subject." («Erkjennelse uten tenkende subjekt») [Opprinnelig i Proceedings of the Third International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science (red. B. van Rotselaar & J.F. Staal), Amsterdam 1968, s. 333–373. Også i Philosophy Today (red. J.H. Gill), London 1969, s. 225–277.]
 4. "On the Theory of the Objective Mind." («Teorien om en objektiv bevissthet») [Opprinnelig i Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1968, bd. 2, s. 25–53. Også i Schweizer Monatshefte, 1970, bd. 50, s. 207–215.]
 5. "The Aim of Science." («Målet med vitenskapen») [Opprinnelig i Ratio, 1957, bd. 1, s. 24–35. Også i Contemporary Philosophy: A Survey, bd. 3 (red. R. Klibanski), Firenze 1969, s. 129–142.]
 6. "Of Clouds and Clocks." («Om skyer og klokker») [Opprinnelig utgitt som særtrykk av Washington University, St. Louis 1966.]
 7. "Evolution and the Tree of Knowledge." («Evolusjon og kunnskapens tre») [Tidligere upublisert foredrag (Herbert Spencer Lecture) holdt i 1961.]
 8. "A Realist View of Logic, Physics, and History." («Et realistisk syn på logikk, fysikk og historie») [Opprinnelig i Physics, Logic and History (red. W. Yourgrau & A.D. Breck), New York, 1970, s. 1–30.]
 9. "Philosophical Comments of Tarski's Theory of Truth." («Filosofiske kommentarer til Tarskis sannhetsteori») [Tidligere upublisert foredrag holdt i 1971.] Addendum: "A Note on Tarski's Definition of Truth" («En notis om Tarkis definisjon av sannhet») [Opprinnelig i Mind, 1955, bd. 64, s. 388–391.]
 • Appendix 1: "The Bucket and the Searchlight: Two Theories of Knowledge" («Bøtten og lommelykten som epistemologiske modeller») [Opprinnelig i Gesetz und Wirklichkeit (red. S. Moser), Innsbruck 1949, s. 43–50.]
 • Appendix 2: "Supplementary Remarks" («Tilføyde kommentarer») [skrevet i 1978]

Noter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ K.R. Popper (1981). Fornuft og rimelighet som tenkemåte. Utvalgte essays. Utvalg, oversettelse og kommentarer ved J.M. Døderlein. Oslo: Dreyer.  [gjenutgitt som Kritisk tenkning – utvalgte essay på Pax forlag i 2007; kap. 1, 3, 6 og app. 1 til Objective Knowledge er her gjengitt som hhv. kap. 3.2 (sterkt forkorta), 4, 6.2 og 2.3.]

Lenker[rediger | rediger kilde]