Nytt norsk kirkeblad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Nytt norsk kirkeblad (NNK) er en publikasjon som frem til 31. desember 2016 ble utgitt av Det praktisk-teologiske seminar (PTS). Med endringene i kirke-stat relasjonene som trådte i kraft 1. januar 2017, ble PTS fra samme dato en integrert del av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det teologiske fakultet er som resultat av dette utgiver av NNK fra 2017.

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk. NNK inneholder tekster og artikler med impulser til gudstjenestearbeid og kreativ omgang med kirkeårets tekster, og trykker også jevnlig aktuelt kirkestoff, debattinnlegg og bokomtaler. Bladet kommer ut med åtte hefter i året.

Tekstgjennomganger[rediger | rediger kilde]

Bladets hovedanliggende er å formidle gode og nyskapende tekstgjennomganger for alle søn– og helligdager kirkeåret gjennom. Målgruppen er prester og andre kirkelig ansatte hovedsakelig i Den norske kirke, og tekstgjennomgangene skal være et bidrag og en inspirasjon i deres prekenforberedelser. Skribentene er selv stort sett prester og teologer og skriver tekstgjennomganger uten vederlag. Det skrives tekstgjennomganger til alle gudstjenestedager, og tekstgjennomgangene følger tekstrekken til Den norske kirke.

Debatt[rediger | rediger kilde]

NNK har som målsetning å være en debattarena for forhold som berører kirke og samfunn, da særlig forhold innenfor Den norske kirke.

Profil[rediger | rediger kilde]

Nytt Norsk Kirkeblad har fra starten hatt en profil som et radikalt og utprøvende tidsskrift innen kirken, både i forhold til tekstgjennomganger, temaområder og meninger. Samtidig prøver bladet å favne bredt for å vise spennvidden av meninger i kirken.

Historie[rediger | rediger kilde]

Kirkebladets historie går i første omgang tilbake til de "harde syttiåra" i kirken. Alternativt arbeidsfellesskap i kirken og det som den gang het ”Teologi for menigheten” skapte fristeder for det radikale mindretallet i kirken. I 1990 overtok Det praktisk-teologiske seminar ansvaret for utgivelsen og bladet kom ut under nytt navn og med nytt utseende. Navnet ble hentet fra "Norsk Kirkeblad" (se nedenfor), og ble en direkte videreføring av "Teologi for menigheten" ved at redaksjonen var uforandret og profilen og målsetningen den samme. Siden 1973 har Teologi for menigheten/NNK vært et stabilt og viktig element i mange presters arbeid med gudstjeneste og preken. En mengde prester, teologer og andre hovedsakelig kirkelig ansatte og frivillige har bidratt som skribenter.

NNK har også røtter lengre tilbake i tid og den såkalte "professorsaken" – striden om Johannes Ording kunne ansettes som professor ved Det teologiske fakultet eller ikke. På denne tiden var det kun Luthersk Kirketidende (LK) som fungerte som kirkeblad for prestene, og LK med Sigurd Odland som redaktør var imot Ordings ansettelse. Det skapte et behov for et kirkeblad som kunne målbære "de liberales" synspunkter. Dette var en viktig årsak til at "Norsk Kirkeblad" (1904 – 1957) ble opprettet med Thorvald Klaveness og Sigurd Breteville Jensen som første redaktører. Bladet gikk inn i 1957 grunnet dårlig økonomi, og ble videreført året etter med opprettelsen av "Kirkebladet" (1958 – 1969) med Øivind Seip Berggrav som redaktør. Bladet gikk inn ved utgangen av 1969.

PTS ble en del av Det teologiske fakultet fra 1. januar 2017. Det innebærer at det fra samme dato er Det teologiske fakultet som står som utgiver av NNK.

Redaksjon[rediger | rediger kilde]

Redaksjonen består av ansatte ved det tidligere PTS (nåværende Det teologiske fakultet) og hovedsakelig prester/teologer fra Oslo-området.

Redaktør i bladet har tidligere vært en av de vitenskapelig ansatte ved Det praktisk-teologiske seminar. Fom. NNK 6, 2014 er dette førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, Merete Thomassen (fram til 31. desember 2016 førsteamanuensis ved PTS).

I tillegg har tidsskriftet en redaksjonssekretær, for tiden er dette Lars Ulrik Lange.

Redaksjonen forøvrig består av kirkelig ansatte (hovedsakelig prester). Alle arbeider frivillig for NNK. I 2017 består redaksjonen av Steinar Ims (seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd, tidl. prest og daglig leder i Kirkelig dialogsenter), Kjersti Østland Midttun (menighetsforvalter i Røa og Sørkedalen, tidl. prest i Sagene og Iladalen), Lars Martin Dahl (sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet), Margunn Sandal (sokneprest i Frogner menighet) og Vibeke Bergsjø Aas (prest i Grorud menighet).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]