Nysirkus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nysirkus ble et begrep i Frankrike og England fra midten av 1970-tallet på en forestillingsform innen det frie alternative teatermiljøet som baserte seg på sirkusferdigheter. Fenomenet nysirkus sprengte grensene for det klassiske sirkuset: konvensjonelt, kunstnerisk, kulturelt og sosialt. Nysirkuset ble starten på en utvikling som i dag har åpnet opp for og etablert sirkus som scenekunst på lik linje med dans, teater, performance art osv..

Historie[rediger | rediger kilde]

Nysirkus-perioden av utviklingen av sirkus som scenekunst regnes som mellom 1975 og 1985. Fra 1985 og til 1995 snakkes det om sirkus som en egen kunstform. Nysirkus eksisterer fremdeles som en blandingsform, men nå skapes det nye forestillinger som kun er basert på sirkuskunsten. Vi får egne frie kompanier som er basert på kun sjonglering, linedans, trapes osv. Kunstnerisk i sin samtid på høyde med og i forkant av den generelle scenekunsten, men med fokus på sirkus sin egenart, den enkelte disiplin sin egenart. Fra 1995 skapes forestillinger som er rene sirkusforestillinger, blanding av disipliner og ferdigheter, men i helhetlige forestillinger med høy kunstnerisk kvalitet og høy sirkusferdighets nivå. Sirkus som en egen scenekunst i sin samtid er etablert i en rekke land, med Frankrike som foregangslandet.

Bakgrunnen for denne utviklingen av sirkus er mange. Dels skyldes det initiativ fra det klassiske sirkuset, dels skyldes det initiativ fra det frie gruppeteatermiljøet, dels skyldes det initiativ og oppfølging fra det offentlige, dels etablering av sirkusskoler, både private og statlige. Dels skyldes det en stor interesse fra publikum og dels skyldes det også at etter grensene mot Øst-Europa åpnet seg, fikk Vest-Europas scenekunstmiljøer tilgang på en flom av de beste sirkustrenerne og -instruktørene i verden. I dag snakkes det om nysirkus som en undergenre av sirkus, som også det klassiske sirkuset er. Cirque du Soleil f.eks regnes som et neo-klassisk sirkus. Sirkus er i dag en fri scenekunst som er åpen for alle de muligheter og genre som menneskets fysiske ferdigheter kan skape i en forestillingsform.

Scene[rediger | rediger kilde]

Sirkus betyr sirkel og den tradisjonelt klassiske forestillingsformen fikk sitt navn fordi sceneformen var en sirkel med publikum i en sirkel rundt. De første byggene som ble bygget for denne nye forestillingsformen på slutten av 1700-tallet ble kalt The Royal Circus, derav navnet sirkus, sirkusartist osv. I dag er sceneformen brutt ut av konvensjonen sirkus som i en sirkel, selv om noen fremdeles holder fast ved at det er ikke sirkus uten sirkel, selv innen det nye sirkusmiljøet. Enhver sirkusgenre, også det som kaller seg nysirkus, forholder seg til alle mulige sceneformer, om det er sirkel, frontal, site-specific, gate osv. Det finnes ingen regler lenger mht sceneform.

Forestilling[rediger | rediger kilde]

Nysirkus er en betegnelse på et forestillingsfenomen som blander sirkusferdigheter med dans, teater, performance art, show, konsert osv. Hver genre i blandingen er klart adskilt og gjenkjennelig, men sirkusferdigheter er basis og det fremtredende elementet i forestillingen. At det ikke er dyr med i en sirkusforestilling er ikke et kjennetegn, mange nysirkusforestillinger har dyr. Et kjennetegn på nysirkus er en helhetlig kunstnerisk idé og regi.

Nysirkus blir også brukt som betegnelse på forestillinger med sirkusferdigheter av amatører og barn i en pedagogisk og sosial sammenheng. Denne bevegelsen er spesielt knyttet til England fra 1970-tallet og Reg Bolton. Dette er også et utbredt fenomen og bruk av begrepet nysirkus i Norge.