Nyhetsformidling i Norge - Norsk Telegrambyrå 1867 - 1967

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nyhetsformidling i Norge - Norsk Telegrambyrå 1867 - 1967 er Norsk Telegrambyrås 100-års historiebok, utgitt i forbindelse med byråets jubileum 1. september 1967.

Beslutningen om bokutgivelsen ble fattet av NTBs styre i februar året før, da styret gikk inn for å utgi «en beretning av rimelig omfang» om byråets historie. Man ønsket en framstilling som bygget på alt tilgjengelig kildemateriell fram til 1945, «men som nøyet seg med å skissere utviklingen videre i hovedtrekkene».[1] Skulle man tatt for seg historien etter 1945 grundig måtte man referert landssviksaker og «æresrettssaker» mot NTB-medarbeidere som hadde vært NS-medlemmer under krigen. I 1967 var dette fortsatt svært betent.

Jubileumsboka ble forfattet av NTBs utenriksredaktør Helge Giverholt. Den er på vel 200 sider, i hardcover, illustrert og utstyrt med både kildeoversikt og navneregister.

NTBs internblad NoTaBene fortalte i 1967 om arbeidet med bedriftshistorien: «I halvannet år har Giverholt viet hele sin fritid til arbeidet med boken, som er blitt betegnet som et pionerverk i pressehistorie, særlig på grunn av det kompliserte arbeidet med å kartlegge kildematerialet.»[2]

Forfatteren selv framhevet den danske lederen for Ritzaus Bureau - Gunnar R. Næsslund - og det danske byråets arkiv for mye bistand når det gjaldt kildematerialet fra NTBs tidligste tid.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fra forordet i boka
  2. ^ «Historiegranskeren», NoTaBene, NTB 100 år 1967, side 6, side 10