Norsk Eternit Fabrikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk Eternit Fabrikk var en fabrikk for produksjon av eternitt. Fabrikken lå på Bjerkås i Asker, og var i drift fra 1942 til 1978.

Selskapet ble etablert som et datterselskap av Christiania Portland CementfabrikSlemmestad under andre verdenskrig, men produksjon i full skala starta ikke før krigen var over. Eternitt blir hovedsakelig laga av sement og asbest, og asbest ble først og fremst brutt i Canada og Sovjetunionen. Under krigen ble det derfor benytta finsk asbest.

Fabrikken var hele tida den eneste eternittfabrikken i Norge, og eternitt ble mye benytta i 195060-åra. Eternittfabrikken benytta sement fra sementfabrikken på Slemmestad i produksjonen, opp til 300 tonn i døgnet. Denne sementen ble blåst over i tørr form gjennom rør.

De første tilfella av lungesykdommen asbestose var oppdaga på 60-tallet. Etter hvert ble det forbudt å benytte asbest, og eternitt ble et spesialavfall. Eternittfabrikken ble lagt ned i 1978. Slemmestad Arbeiderforening reiste sak, og i 1983 ble det inngått et forlik mellom Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og Norcem som da var eier. Norcem tok ikke noe rettslig ansvar, men tok ansvaret for den medisinske oppfølginga av de tidligere ansatte. Selskapet ga også økonomisk kompensasjon til dem som ble rammet av sykdom. Så seint som i 1996 dukka det fremdeles opp nye tilfelle av asbestrelatert kreft (malignt mesotheliom). En undersøkelse fra 2002 viser en kraftig økning i tilfeller av kreft blant tidligere tilsatte, særlig av kreft i brysthinna (pleura), malignt mesoteliom.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Gartmann, Frithjof (1990). Sement i Norge 100 år. Alf Jacobsen. 
  • Lars Thue (1984). Asker 1840-1980. Universitetsforl. s. 290-296. ISBN 8200063461. 
  • Bente Ulvestad, Kristina Kjærheim et. al. Cancer incidence among workers in the asbestos-cement producing industry in Norway. Scand J Work Environ Health 2002;28(6);411-417.